Jesteś tutaj:

Rok: 2022

Więcej o Rusza grant w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”

Przedstawiamy zaproszenie do składania pomysłów na innowacje społeczne – ubieganie się o grant, w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Osobą do kontaktu po stronie ROPS jest Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Co oceniamy? - Pomysł na 5!
Znajomość problemu
Użyteczność pomysłu
Innowacyjność rozwiązania
Doświadczenie innowatora/ki
Motywacja
Więcej o Rejestracja pojazdu bez konieczności wymiany tablic rejestracyjnych

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), od dnia 31 stycznia 2022 r. zmianie ulegają przepisy, stwarzające możliwość, w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju, pozostawienia dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych, również w przypadku pochodzenia pojazdu z innego powiatu (wyróżnik na tablicach rejestracyjnych inny niż „ZWA”).

Jednocześnie jednak informuje się, że możliwość taka nie będzie dotyczyła wszystkich tablic rejestracyjnych, a jedynie tablic, mówiąc w skrócie, oznaczonych flagą Unii Europejskiej (grafika), natomiast tablice, na których widnieje jeszcze flaga Polski (grafika) oraz starsze tablice (czarne, zielone), w przypadku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, będą podlegały obowiązkowej wymianie.

Pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury do pobrania.

Więcej o WSPARCIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO „LEŚNA USTROŃ” W TUCZNIE

W dniu 20 stycznia 2022 r. Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz przekazał na ręce po. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie – Pawła Suskiego, środki ochrony osobistej w postaci : rękawic jednorazowych nitrylowych, rękawic jednorazowych lateksowych, masek ochronnych FPP3, kombinezonów ochronnych oraz fartuchów ochronnych jednorazowych. Łączna wartość przekazanych środków ochrony osobistej wynosiła 16 tys. zł.

Więcej o GRATULACJE DLA HONOROWEGO DAWCY KRWI

12 stycznia br. mieliśmy wielką przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Wałczu Pana Aleksandra Kulniewa, odznaczonego przez Ministra Zdrowia odznaką Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaka przyznawana jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. W dowód uznania za bezinteresowne dzielenie się bezcennym darem jakim jest krew, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz wręczył Panu Aleksandrowi Kulniewowi mały upominek i podziękowanie.

Przy okazji zachęcamy do oddawania krwi – to najpiękniejszy akt humanitaryzmu jaki człowiek może ofiarować swojemu bliźniemu.

Najbliższa akcja poboru krwi w ambulansie odbędzie się 22 marca 2022 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu.

Cztery osoby pozują do zdjęcia. W tle ściana z herbami gmin powiatu wałeckiego.
Od lewej: Sekretarz Zbigniew Wolny, Wicestarosta Jolanta Wegner, Aleksander Kuleniew – Honorowy Dawca Krwi, Starosta Bogdan Wankiewicz
Więcej o OTWARCIE REGIONALNEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO

We wtorek 4 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu. W tym miejscu mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu otrzymają pomoc  psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne będzie też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania.

Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działanie 7.6 Europejski Fundusz Społeczny – kwota pozyskanych środków 1 068 943,04 zł.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

78-600 Wałcz

Tel. 67 345 05 36  email: pcprwalcz@o2.pl

Telefon bezpośredni do centrum czynny w godzinach 8-20, od poniedziałku do piątku: 720 826 500

Pięcioro osób przecina wstęgo podczas otwarcia regionalnego centrum kryzysowego.
Moment przecięcia wstęgi do nowych pomieszczeń Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu

Do góry