SILNY WIATR

Silne wiatry – występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

 • WICHURY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występujące coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.
 • HURAGANY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

W przypadku ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe.
 3. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
 4. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
 5. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
 6. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
 7. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia.
 8. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 9. Pływając po akwenach jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.
 10. Podróżując samochodem zachować szczególna ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwarta przestrzeń.
 11. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własna rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 12. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcja ratownicza.
 13. Szukając pomocy wzywać straż pożarna (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel.999), policje (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”.