DLA TURYSTY

Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie CzłopaMirosławiecTuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz – centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.

Położenie:

  • w południowo – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwami: wielkopolskim i lubuskim,
  • powiatami graniczącymi sa: choszczeński, drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki i strzelecko- drezdenecki,
  • w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej,
  • na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22.
Mapa powiatu wałeckiego

Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. „Wielki Bytyń” w gminach Mirosławiec,Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna. Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.