ZABYTKI W POWIECIE WAŁECKIM – MIASTO I GMINA CZŁOPA

CZAPLICE

Pałac i park w Czaplicach
Pałac i park w Czaplicach
 • PAŁAC, PARK dworski i zabudowa folwarczna, nr rej. 541

    CZŁOPA

 • GRODZISKO NIZINNE, nr rej. 789
 • CMENTARZ żydowski, nr rej. 726
 • ZESPÓŁ OBIEKTÓW mostowych zlikwidowanej linii kolejowej Człopa-Wałcz:

    DŁUSKO

 • PAŁAC i PARK dworski, nr rej. 379

    GOLIN

 • cmentarz, nr rej. 730

    JAGLICE

 • CMENTARZ, nr rej. 732

    KRĄPIEL

Dłusko - pałac i park dworski
Dłusko – pałac i park dworski
 • PARK dworski, nr rej. 500

    PIECZYSKA

 • CMENTARZ, nr rej. 728

    SZCZUCZARZ

 • CMENTARZ, nr rej. 731
 • FOLWARK, oficyna dworska, park dworski i cmentarz rodowy nr rej. 782

    TRZEBIN

 • CMENTARZ, nr rej. 725
 • DWÓR i PARK dworski, nr rej. 774

    WOŁOWE LASY

 • CMENTARZ, nr rej. 729
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 192

    ZAŁOM

 • DWÓR i PARK dworski, nr rej. 775