INTENSYWNE ZJAWISKA BURZOWE

Burza – najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia

W przypadku ostrzeżenia przed zjawiskami burzowymi zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
 4. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 5. Będąc na zewnątrz budynku:
  • nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem;
  • nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina;
  • nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych, pod linia
  • tramwajowa lub pod linia wysokiego napięcia;
  • przebywać na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu;
  • natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach; przebywając w terenie otwartym w centrum burzy położyć się na ziemi twarzą zwrócona w dół.
 6. Podróżując samochodem zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 7. Biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne miejsce.
 8. Szukając pomocy wzywać straż pożarna (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel.999), policje (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”.
 9. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcja ratownicza.