RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (bgk.pl)

Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Program ten zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa warunków życia obywateli,
  • powstanie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Inwestycje planowane do realizacji przez Powiat Wałecki w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn

DOFINANSOWANIE: 5 000 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 482 568,41 ZŁ