EDYCJA 1


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki – Jadwiżyn

DOFINANSOWANIE: 5 000 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 482 568,41 zł


ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu 26 października 2022 r. w ramach inwestycji pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki-Jadwiżyn rozpoczęto roboty budowlane.


W dniu 11 października 2022 r. w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki – Jadwiżyn przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy – Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
  z dnia 16 września 2021 r.;
 • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  nr 01/2021/2020/PolskiLad z dnia 23 września 2022 r.
  inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki – Jadwiżyn;
 • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.30.2022 z dnia 4 października 2022 r. realizowanej przez Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski.

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2301Z NA ODCINKU KOLONIA HANKI – JADWIŻYN

W dniu 4 października 2022 r. pomiędzy Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jolantę Wegner – Wicestarostę Wałeckiego a Generalnym Wykonawcą Panem Jackiem Karpinskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski została zawarta umowa o roboty budowlane. Na podpisaniu umowy obecny był także przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Arkadiusz Dudzik.

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki-Jadwiżyn o długości 3 933,57 m. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałeckim, gminie Mirosławiec, w miejscowościach Kolonia Hanki i Jadwiżyn.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano m.in.:

 • wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni
 • wykonanie poszerzenia drogi
 • budowę chodników
 • przebudowę pętli autobusowej
 • wykonanie zjazdów do posesji
 • wykonanie miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych
 • wykonanie zatoki autobusowej
 • remont przepustów.

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 30 sierpnia 2023 r.

Wartość robót budowlanych wynosi 6 482 568,41 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł.