RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (bgk.pl)

Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Program ten zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa warunków życia obywateli,
  • powstanie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Inwestycje planowane do realizacji przez Powiat Wałecki w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

EDYCJA 1 przeczytaj tutaj

EDYCJA 2 przeczytaj tutaj