DLA INWESTORA

Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz – centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.


Powiat Wałecki położony jest na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22. Powierzchnia powiatu wynosi 1414,94 km2, zaś liczba mieszkańców – 54,851 tys. W powiecie lokalizowanych jest wiele nowych inwestycji. Gminy konsekwentnie rozwijają infrastrukturę, która zwiększa poziom życia mieszkańców. Co roku samorządy terytorialne klasyfikowane są na wysokich miejscach w ogólnopolskich rankingach i odnoszą sukcesy w konkursach.

Dobry klimat dla inwestorów – miejsce, którego szukasz

VNH fabryka grzejników
VNH fabryka grzejników, tereny inwestycyjne w Wałczu

Inwestorzy znajdują tu dobrą infrastrukturę otoczenia biznesu. Mocnymi stronami powiatu są szerokie możliwości rekreacji i wypoczynku oraz dobra kondycja środowiska naturalnego. Mieszkańcy, władze lokalne i powiatu aktywnie działają na rzecz jego ochrony.

Powiat wałecki cieszy się zainteresowaniem inwestorów poszukujących zarówno terenów pod budownictwo mieszkaniowe, jak i pod różnego rodzaju działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, logistyczną, magazynową i usługową. Ważną gałęzią gospodarki w powiecie wałeckim jest rolnictwo, przede wszystkim uprawa zbóż, ale na terenie gminy Tuczno uprawiane są owoce i warzywa, które mogą być bazą do tworzenia przemysłu przetwórczego, około – rolnego. Najwięcej gruntów użytkowanych rolniczo znajduje się w gminie Wałcz, która jest jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.

Liderzy

Gmina Wiejska Wałcz, pod względem powierzchni, zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju. 

Jej głównymi walorami są: czyste powietrze, wysoka lesistość, liczne jeziora i rzeki, stosunkowo dobre gleby oraz położenie na skrzyżowaniu głównych tras krajowych z dobrze rozwiniętą siecią dróg lokalnych.

Połowa gospodarstw rolnych powiatu wałeckiego znajduje się w gminie Wałcz. Wiele z nich to gospodarstwa nowoczesne, dobrze zorganizowane o areale powyżej 20 ha. W strukturze zasiewów dominują zboża. Dużo uprawia się tu rzepaku ozimego i jarego – prawie 80% ogólnej jego powierzchni w powiecie.

Obok rolnictwa ważną gałęzią gospodarki jest leśnictwo. Lesistość tego terenu wynosi blisko 47% ogólnej powierzchni. W gminie siedziby mają dwa nadleśnictwa: Wałcz i Płytnica. Jeziora i rzeki zajmują ponad 3% obszaru gminy. Wszystko to stwarza doskonałe warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. W miejscowościach: Zdbice, Ostrowiec, Głowaczewo, Czapla i Nakielno (nad jeziorem Bytyń) znajdują się do nabycia działki pod prywatne budownictwo letniskowe.

W Kłębowcu, Lubnie, Strącznie, Karsiborze istnieją uzbrojone tereny pod budownictwo przemysłowe – zwłaszcza zakładów przetwórstwa rolnego.
Dziś w gminie doskonale łączy się gospodarkę rolną i leśną z rozwojem turystyki. Do rangi miejscowości letniskowych awansowały: Zdbice, Iłowiec, Strączno, Nakielno, oraz najszybciej rozwijający się Ostrowiec. Wsie te odwiedzane są przez tysiące turystów z Polski i zagranicy.

Wałcz to miasto na Pomorzu Zachodnim kojarzące się z turystyką. Otacza je wiele jezior, piękne lasy, a niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych są bunkry i budowle militarne z okresu II Wojny ¦wiatowej – Wał Pomorski. Na obrzeżach miasta znajduje się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich – miejsce pobytu i treningu polskich wioślarzy i kajakarzy.

W Wałczu utworzone zostały dwie instytucje obsługujące wałeckie przedsiębiorstwa i jednostki gospodarcze: Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Oddział Północnej Izby Gospodarczej. Jest to dobry krok na drodze kojarzenia nowoczesnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych z praktyką gospodarczą.

Wałcz jest interesujący nie tylko dla turystów, ale także jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i inwestorów. Stworzono tutaj bardzo dobre warunki do podejmowania różnych inicjatyw gospodarczych.

W 2007 r. utworzona została Podstrefa Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace nad powołaniem „Obszaru Wałcz” rozpoczęły się jesienią 2005 r. i trwały prawie 2 lata. Jest to 26 ha w rejonie ulic: Budowlanych i Południowej, z czego 11 ha zostało już zagospodarowane przez trzech inwestorów: „VNH” fabryka grzejników i spółkę M+ (energia, węgiel drzewny, brykiety).
Pozostało jeszcze 15 ha atrakcyjnego terenu pod nowe inwestycje.
Poszukiwani inwestorzy: branża tekstylna, elektronika, urządzenia precyzyjne, artykuły spożywcze.
W Wałczu istnieją wyjątkowo korzystne warunki dla wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć tu działalność gospodarczą.