WAŁECKA AKADEMIA WIEDZY

Wałecka Akademia Wiedzy powstała w 2003 roku. Znajduje się na ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 03 66

Szkoła kształci absolwentów szkół: gimnazjów, zasadniczych, liceum ogólnokształcącego i liceów technicznych w systemie zaocznym. Dyrektorem szkoły jest p. mgr Jacek Łuszczyk, wicedyrektorami są p. mgr Grażyna Zbyszyńska i p. mgr Mariola Jęcka. Sekretarzem szkoły jest p. Grażyna Wolna. Specjalistą ds. kadrowo – płacowych Zespołu Szkół Niepublicznych jest p. Bogusława Wankiewicz. Pracownikami ds. administracyjnych: p. Anna Hrycikowska i p. Renata Kachelska. www.waw.zwa.pl

Portal informacyjny zespołu szkół WAW w Wałczu |


KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

na podbudowie szkoły gimnazjalnej (3-letnie)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
kursy przygotowawcze do matury

Policealna Szkoła Zawodowa o kierunkach :

technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik rachunkowości
technik administracji
technik hotelarstwa
technik informatyk

NOWE KIERUNKI

technik archiwista
technik turystyki wiejskiej

Szkoła zapewnia swoim uczniom atrakcyjne warunki kształcenia, profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, naukę w miłej i przyjaznej atmosferze, miesiące wakacyjne wolne od opłat. Wykładowcy przedmiotów zawodowych to specjaliści praktycy, pracujący w instytucjach administracyjnych i gospodarczych.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.