SYGNAŁY ALARMOWE I POSTĘPOWANIE PO USŁYSZENIU SYGNAŁU

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.
Rodzaj alarmuSposób ogłaszania alarmów  
Akustyczny
system alarmowy
Środki masowego przekazuWizualny system alarmowy
1.Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm (podać przyczynę,
rodzaj alarmu, itp.)…………………….…….
dla………………..
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2.Odwołanie alarmuSygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm (podać przyczynę,
rodzaj alarmu itp.)……………………..
dla…………………….
…………………………………………..

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

LpRodzaj komunikatuSposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu 
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazuAkustyczny system alarmowyŚrodki masowego
przekazu
1.Uprzedzenie
o
zagrożeniu skażeniami
………………………………………….Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujące się na terenie …… około godz. ……. min. ……. może nastąpić skażenie ……… (podać rodzaj skażenia) w kierunku …….. (podać kierunek)
…………………………………………….Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj skażenia) dla ….
2.Uprzedzenie
o
zagrożeniu zakażeniami
…………………………………………..Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej…………………………………………….Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj zagrożenia) dla ………….
3.Uprzedzenie
o
klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
……………………………………………Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)……………………………………………Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj klęski) dla ………….

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz.U. 2013. 96).

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO, CZY KOMUNIKATU
OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY:

  1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach – ostrzec sąsiadów o alarmie.
  2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.
  3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) – ewakuować się najkrótszą drogą.
  4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę itp.
  5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) – posiadając bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.