PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Fundusz pracuje dla osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Troszczy się o utrzymanie miejsc pracy, przekazywane są dopłaty do pensji pracowników. Pomaga przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS. Fundusz płaci za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej, a także ponosi koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej. Fundusz prowadzi partnerską współpracę
z samorządami. Dzięki temu dociera do osób, które najbardziej potrzebują pomocy.

Fundusz jest nowoczesną organizacją publiczną. Działającą skutecznie, dbającą o sprawną i rzetelną obsługę wszystkich wniosków. Stworzony został internetowy System Obsługi Wsparcia. Obecnie trwają prace nad platformą iPFRON+, przez którą będzie można zwrócić się o pomoc.


  1. Link do: ,,Dostępny samorząd- granty”
  2. Link do:
  3. Link do: ,,Dostępna przestrzeń publiczna”