LOKALNE CENTRUM NAUKI „METALOWE INSPIRACJE”

Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” to instytucja kultury, w której w laboratoriach fizyczno-chemicznym, informatycznym, odnawialnych źródeł energii, laboratorium Konstrukcji LEGO oraz laboratorium symulatorów wyposażonym w symulator śmigłowca prowadzone będą zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji z elementami robotyki, mechaniki i techniki. Na najmłodszych czeka także edukacyjny plac zabaw.

Opis pracowni:

Pracownia Edukacyjna Klocków LEGO – to kompletny system dydaktyczny dla szkół i przedszkoli, opracowany w myśl zasady „nauka poprzez zabawę”. Materiał dostosowany jest do potrzeb uczniów w każdym wieku i o różnych umiejętnościach.

Laboratorium Fizyko-Chemiczne – w tej pracowni uczestnicy będą samodzielnie wykonywać doświadczenia i eksperymenty, które pozwolą na zrozumienie otaczających nas zjawisk fizyko- chemicznych.

Pracownia Informatyczna – wyposażona w 16 stanowisk komputerowych przygotowanych do nauki programowania oraz obróbki grafiki 2D oraz 3D. Uczniowie rozwiną w niej umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywności. Poznają również język programistyczny python, by wykorzystać tę wiedzę do bardziej zaawansowanych zagadnień, które mogą być poruszane w trakcie zajęć w pracowni LEGO, czy też własnoręcznego napisania gry typu pong lub snake.

Laboratorium Odnawialne Źródła Energii – utworzenie laboratorium OZE stanowi odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym.  W pracowni znajdują się: Elektrownia Szczytowo – Pompowa; Elektrownia Wiatrowa; Samolot Solarny.

Symulator lotu – jest wiernym odzwierciedleniem prawdziwego samolotu, śmigłowca, który posiada profesjonalny i zaawansowany mechanizm. Po wejściu do kabiny uruchamiana zostaje symulacja (gra), którą steruje uczestnik. Osoba poczuje się jak pilot z prawdziwego zdarzenia.

Symulatory jazdy: samochodu, koparki, wózka widłowego –  pozwala nam sprawdzić się w roli kierowcy samochodu poruszającego się po różnych trasach oraz wcielić się w operatora koparki lub wózka widłowego. Uczestnik zapoznaje się z budową i zasadami działania konkretnego symulatora oraz nabiera umiejętności praktycznych w tym zakresie – do wyboru modele min. Audi R8 V10 Plus, Ferrari 812 Superfast, Ford Mustang 2015, Lamborghini, Maserati, McLaren, Toyota TS040 Hybrid 2014 i wiele innych.