BEZPIECZNA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KOMINOWYCH

Przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące grupy przyczyn stanowią: nieostrożność osób dorosłych i dzieci, niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

1. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 • nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
 • używaj tyko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążanie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów oraz wypalanie styków w gniazdach i puszkach rozgałęźnych,
 • nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych,
 • nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi – długotrwałe nagrzewanie może doprowadzić do zapalenia tych materiałów,
 • nie wykonuj prowizorycznych połączeń elektrycznych i nie przerabiaj starych instalacji,
 • używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających atesty i dopuszczenia,
 • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH Zabronione jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego w butlach i gazu z sieci gazowej,

 • w mieszkaniu nie używaj więcej niż 2 butli gazowych o zawartości gazu do 11kg,
 • nie przechowuj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np. piwnicach) – gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i ma tendencje do zalegania w tych pomieszczeniach grożąc wybuchem,
 • nie zasłaniaj przewodów wentylacyjnych – brak wystarczającej ilości powietrza prowadzi do niezupełnego spalania gazu i powoduje powstawanie trującego i niewyczuwalnego tlenku węgla (CO),
 • zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,
 • używaj urządzeń gazowych posiadających atesty i dopuszczenia,
 • nie ustawiaj urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 50 cm.

3. NIEOSTROŻNOŚĆ I NIEPRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI POŻARÓW

 • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwartym, urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
 • nie spalaj śmieci w śmietnikach,
 • nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem,
 • nie zapalaj świec stojących bezpośrednio pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli – nagrzewanie powierzchni może trwać wiele godzin aż do momentu zapalenia,
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez dozoru – przypalenie potrawy w garnku może doprowadzić do silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób,
 • jeżeli zdecydujesz się na wymianę kuchenki koniecznie kup tę z wyłącznikiem przeciwwybuchowym,
 • kup gaśnicę proszkową minimum 1kg, którą będziesz mógł ugasić w mieszkaniu każdy pożar w zarodku. Taką gaśnicą możesz bezpiecznie gasić także palące się urządzenia elektryczne pod napięciem. Znajdź dla gaśnicy miejsce, o którym każdy z domowników będzie pamiętał,
 • kup automatyczną czujkę wykrywającą obecność dymu (niedroga) – głośnym sygnałem dźwiękowym zaalarmuje o powstaniu pożaru.

4. ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Aby TLENEK WĘGLA nie pojawił się w Twoim mieszkaniu w ilościach zagrażających zdrowiu i życiu należy posiadać:

 • sprawne instalacje i przybory gazowe,
 • sprawne piece na paliwo stałe,
 • w kuchni, łazience i pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi czynną wentylację naturalną (nawiew – wywiew),
 • drożne otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki,
 • drożne kratki do kanałów wentylacyjnych,
 • szczelne i drożne przewody odprowadzające spaliny.

W przypadku podejrzenia pojawienia się TLENKU WĘGLA w mieszkaniu należy:

 • otworzyć szeroko okna,
 • wyłączyć urządzenia gazowe,
 • wyjść z mieszkania,
 • niezwłocznie powiadomić służby ratownicze

Źródło: Zaczerpnięte ze strony Komendy Powiatowej PSP w Wałczu https://strazwalcz.pl