RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – jest zespołem zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych objawów życia, tj. co najmniej krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania.

Pamiętaj !!! Zanim podejmiesz czynności ratownicze upewnij się, czy jest bezpieczny w miejscu zdarzenia i czy nic Tobie i świadkom zdarzenia nie zagraża. Jeżeli jest bezpiecznie rozpocznij czynności ratownicze.

Sprawdź reakcję poszkodowanego:

 • delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: „Czy wszystko w porządku??, Czy Pan/Pani mnie słyszy??, Co się stało??”

Jeżeli reaguje:

 • zostaw poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś, o ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo,
 • dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc, jeśli będzie potrzebna,
 • regularnie oceniaj jego stan.

Jeżeli nie reaguje:

 • głośno zawołaj o pomoc,
 • odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy: umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny Powiat Wałecki kciuk i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy ratunkowe, opuszki palców drugiej reki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem oceń, czy występuje prawidłowy oddech. Oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej, i nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych, staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku. W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.

Jeżeli oddech jest prawidłowy:

 • ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • poproś kogoś o wezwanie pomocy lub sam wezwij pomoc pogotowie – tel. alarmowy 999, straż pożarna – tel. alarmowy 998, numer alarmowy 112
 • regularnie oceniaj oddech.

Jeżeli jego oddech nie jest prawidłowy:

 • poproś kogoś o wezwanie pomocy, a jeżeli jesteś sam, wezwij pogotowie Powiat Wałecki i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem:
 • uklęknij obok poszkodowanego,
 • ułóż nadgarstek jednej ręki na środku mostka poszkodowanego,
 • ułóż nadgarstek drugiej reki na pierwszym,
 • spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego,
 • nie uciskaj nadbrzusza ani dolnej części mostka,
 • pochyl się nad poszkodowanym,
 • wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość Powiat Wałecki 4 – 5 cm,
 • po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka.
 • Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.
 • Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:
 • po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę,
 • zaciśnij skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole poszkodowanego,
 • pozostaw usta delikatnie otwarte jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy,
 • weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, Powiat Wałecki upewniając się, że nie ma przecieku powietrza,
 • wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi; taki oddech ratowniczy jest efektywny, utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka piersiowa,
 • jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych, następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej,
 • kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2,
 • przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.

Jeżeli wykonane na wstępie oddechy ratownicze nie powodują uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące czynności:

 • sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne ciała obce,
 • sprawdź, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane,
 • wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem, zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik powinni oni się zmieniać podczas prowadzenia RKO co 1 – 2 minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian.

RKO ograniczona wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej możesz prowadzić w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej.
 • Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć/min.
 • Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.

Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:

 • przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania,
 • poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać,
 • ulegniesz wyczerpaniu.

Kiedy wezwać pomoc ?

Podstawowe znaczenie dla służb medycznych ma jak najszybsze wezwanie pomocy:

 • jeśli pomocy udziela co najmniej 2 ratowników, jeden powinien rozpocząć resuscytację, a drugi natychmiast wezwać pomoc po stwierdzeniu, że poszkodowany nie oddycha,
 • jeśli poszkodowany jest osobą dorosłą, pojedynczy ratownik udzielający pomocy powinien założyć, że przyczyną jest patologia układu krążenia i natychmiast wezwać pomoc po stwierdzeniu, że poszkodowany nie oddycha.

Jednakże jeśli prawdopodobną przyczyną utraty przytomności są zburzenia oddechowe, np. w:

 • urazie,
 • utonięciu,
 • zadławieniu,
 • zatruciu alkoholem lub lekami,
 • lub jeśli poszkodowanym jest niemowlę lub dziecko Przed wezwaniem pomocy przez około 1 minutę prowadzić resuscytację.