ZABYTKI W POWIECIE WAŁECKIM – MIASTO I GMINA TUCZNO

  BYTYŃ

 • GRODZISKO WYŻYNNE, nr rej. 787

    JAMIENKO

Kościół w Jeziorkach Wałeckich
Kościół w Jeziorkach Wałeckich
 • CMENTARZ, nr rej. 686

    JEZIORKI WAŁECKIE

 • KOŚCIÓŁ i CMENTARZ, nr rej. 353

    LUBIESZ

 • CMENTARZ komunalny, nr rej. 688
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 685
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 54

    MARCINKOWICE

 • CMENTARZ, nr rej. 629
 • CMENTARZ przykościelny i KAPLICZKA wotywna, nr rej. 628
 • FIGURA św. Jana Nepomucena, nr rej.630
 • KOŚCIÓŁ św. Katarzyny, nr rej. 53
 • PARK dworski, nr rej. 553

    MARTEW

Kościół w Martwi
 • CMENTARZ, nr rej. 680
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 357

MĄCZNO

 • PARK dworski, nr rej. 554

    MIŁOGOSZCZ

 • CMENTARZ komunalny, nr rej. 687
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 684

    PŁOCICZNO

 • PARK dworski, nr rej. 555

    RUSINOWO

 • CMENTARZ, nr rej. 689
 • PARK dworski, nr rej. 557

    RZECZYCA

Kościół w Strzalinach
Kościół w Strzalinach
 • GRODZISKO NIZINNE, nr rej. 792
 • CMENTARZ komunalny, nr rej. 678
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 679
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 494

    STRZALINY

 • CMENTARZ, nr rej. 681
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 611

    TUCZNO

 • CMENTARZ choleryczny I kapliczka, nr rej. 696
 • CMENTARZ komunalny ul. Gdańska, nr rej. 693
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 692
 • CMENTARZ żydowski ul. Młyńska, nr rej. 695
 • KAPLICZKA na Wzgórzu św. Jerzego, nr rej. 694
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 33
Kościół w Tucznie
Kościół w Tucznie
 • PARK dworski, nr rej. 556
 • STERE MIASTO, nr rej. 599
 • ZAMEK, nr rej. 32

    WOŁOWE LASY

 • CMENTARZ, nr rej. 729
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 192

    WRZOSY

 • DWÓR, nr rej. 540
 • PARK dworski, nr rej. 552

    ZDBOWO

 • CMENTARZ, nr rej. 683
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 682
 • KAPLICA (mauzoleum rodowe), nr rej. 359
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 350
Tuczno - zamek Wedlów-Tuczyńskich z 1368 roku
Tuczno – zamek Wedlów-Tuczyńskich z 1368 roku