Kontakt do biura rady

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Wenio

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałek w godzinach od 14.00  do 16.00

pok. 207 (II piętro)

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
Kinga Kanduła – Główny specjalista

pok. 208 (II piętro), tel. (067) 250-84-22


br@powiatwalecki.pl


Materiały dla radnych Rady Powiatu