II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W WAŁCZU

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz, 67 258 30 59, e-mail. sekretariat@rcku.pl, strona internetowa http://www.rcku.pl

Budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Południowej 10 a, 2 minuty od głównego dworca PKS i PKP. Na terenie szkoły znajduje się wiele miejsc parkingowych zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.

Zdjęcie

II Liceum Ogólnokształcące powstało w wyniku decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 27 sierpnia 1991 roku o powstaniu z dniem 1 września 1991r. Liceum Ogólnokształcącego. Początkowo wraz z Kolegium Nauczycielskim (powstałym na bazie Studium Nauczycielskiego), a od 1996r. z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, liceum tworzyło Zespół Szkół. Kadrę pedagogiczną głównie stanowili pracownicy byłego Studium Nauczycielskiego. W roku szkolnym 1991/1992 szkołę tworzyły trzy oddziały klas pierwszych – jedna o profilu humanistycznym, dwie o profilu pedagogicznym oraz łącznie osiem oddziałów klas drugich, trzecich, czwartych realizujących dawny program Studium Nauczycielskiego. Następny rok przyniósł kolejną zmianę. Odtąd wszystkie klasy zaczęły realizować program LO o profilu ogólnym. Tak jest do dzisiaj. Rok 1999 to kolejna transformacja w naszym kraju. Nastąpił nowy podział administracyjny Polski. Tym samym zmieniły się zasady finansowania i zarządzania placówkami oświatowo – wychowawczymi. Potrzebą chwili stało się wyodrębnienie II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i nadanie mu statusu samodzielnej placówki oświatowej. Z dniem 1 września 1999 roku na mapie oświatowej naszego regionu pojawiła się „nowo – stara” szkoła średnia. II Liceum Ogólnokształcące. We wrześniu 2006 oku w wyniku głosowania uczniów oraz Rady Pedagogicznej liceum przyjmuje imię ks. prof. Józefa Tischnera – księdza i filozofa, autora wielu książek, m.in. Filozofii dramatu, Etyki Solidarności, Sporu o istnienie człowieka oraz Historii filozofii po góralsku. Autora oryginalnej refleksji filozoficznej, zwłaszcza koncepcji filozofii dramatu. Piewca góralszczyzny. 15 kwietnia 2011 roku zostaje przekazany szkole Sztandar, który do dzisiaj uświetnia wiele uroczystości szkolnych. 1 września 2015 roku szkoła zostaje włączona w struktury Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

Dodatkowymi zajęciami prowadzonymi w szkole jest:

 • Edukacja Regionalna SKS (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców),
 • Koło przedsiębiorczości,
 • Koło plastyczne,
 • Koło gitarowe,
 • Zespół Rolnik Stones,
 • SKS (piłka nożna dziewcząt ),
 • Kreatywny Samorząd,
 • Koło żywieniowo – dietetyczne Turysta ze smakiem,
 • Koło teatralne,
 • Szkolne koło sportów walk,
 • Szkolna Grupa Wolontariuszy,
 • SKS (piłka koszykowa chłopców),
 • SKS (piłka koszykowa dziewcząt),
 • SKS (piłka ręczna i tenis stołowy dziewcząt i chłopców),
 • Koło historyczne,
 • Koło informatyczne,
 • Koło Elektrotechnika,
 • Koło filmowe,
 • Młodzieżowa drużyna St. Lazarus,
 • Zajęcia fakultatywne,
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Uczniowie II LO osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i dlatego bezproblemowo dostają się na uczelnie wyższe, kontynuując swoją edukację. Najzdolniejsi uczniowie przy współpracy z nauczycielami przygotowują się do różnego rodzaju konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Są to konkursy przedmiotowe jak i artystyczne czy realizujące zainteresowania uczniów.

Osiągnięcia:

 • Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – etap centralny,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap centralny,
 • Olimpiada Geograficzna – etap centralny,
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap centralny,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Mediewistyczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Międzyszkolne Zawody Matematyczne,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”,
 • Konkurs Matematyczny „WEKTOR”,
 • Rejonowe Mistrzostwa z Pierwszej Pomocy,
 • Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
 • Konkurs „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY”,
 • Konkurs – Międzynarodowe Prawo Humanitarne,
 • wiele sukcesów w różnego rodzaju zawodach sportowych.