SZLAKI ROWEROWE

1. Szlak niebieski (81,0 km): Trzcianka – Sarcz – Róża Wielka – Gostomia – Rusinowo – Strzaliny – Tuczno – Człopa – Trzebień – Wołowe Lasy – Trzcianka mapa ,

2. Szlak planowany (nieznakowany, 56 km): Człopa – Załom – Pustelnik – Miradź – Jelenie – Krępa Krajeńska – Jeziorki Wałeckie – Rzeczyca – Wrzosy – Tuczno – Człopa mapa ,

3. Szlak czerwony: Mirosławiec – J. Kosakowo – Nieradź – rez. “Rosiczki Mirosławieckie” – Jez. Kocie – J. Gniewosz – Mirosławiec mapa ,

4. Szlaki rowerowe Nadleśnictwa Płytnica:

Szlak czerwony (główny): Wałcz – Ostrowiec – Zabrodzie – Płytnica PKP – jezioro Krępsko Średnie.

Szlak niebieski: wokół jezior Krępsko Górne i Krępsko ¦rednie. mapa ,

Szlak niebieski: szlak czerwony – Tarnowo – Wiesiółka – szlak czerwony.

Szlaki żółte (łącznikowe): – siedziba Nadleśnictwa Płytnica w Nowej Szwecji – szlak czerwony, – Czechyń – szlak czerwony, – Głowaczewo – szlak żółty z Czechynia, – Płytnica – jezioro Krępsko Średnie (szlak czerwony)

Turysta nie przejmuje się przebiegiem granic administracyjnych, tym bardziej, że zazwyczaj i tak nie widać ich w terenie. Planowanie szlaków turystycznych wyłącznie w granicach danej gminy, powiatu czy województwa nie ma wiele wspólnego z wolnym duchem, jaki nieodłącznie towarzyszy rowerowym peregrynacjom, Tak samo widocznie uważali twórcy szlaków rowerowych okolic Tuczna i Człopy – otóż w sporej części wchodzą one na teren województwa wielkopolskiego – z korzyścią, rzecz jasna, dla rowerzysty. Dodatkowym atutem tutejszych szlaków jest także ich kształt – pętli. W dzisiejszych czasach, gdy liczba połączeń kolejowych systematycznie maleje, a na samochód stać prawie każdego, taki przebieg jest jak najbardziej uzasadniony. Otóż można samochód zostawić np. na parkingu leśnym, a rowerem wyjechać i wrócić do tego samego miejsca – ani na chwilę nie opuszczając szlaku.
Szlaki są stosunkowo łatwe, przeważają puste drogi asfaltowe wśród ciągnących się – wydawałoby się nieprzebytych – lasów. Wystarczy przyzwoity rower turystyczny na “dużych” kołach. Trudność: przeważnie niewielka, dominują drogi asfaltowe i utwardzone. Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK Punkty węzłowe: Tuczno, Człopa

Szlak niebieski ZP 1130n (oznaczony w połowie 1998 r.)
Leśniczówka Wałcz – Ostrowiec, 4 km


W połowie drogi między Wałczem a Ostrowcem położona jest po prawej stronie leśniczówka Wałcz. Cofamy się 200 m w stronę Wałcza i skręcamy w lewo na tzw. drogę czołgową. Następnie szlak ten łączy się ze szlakiem czerwonym i nasypem kolejowym – biegnie w stronę Ostrowca. Po ok. 1,5 km szlakiem niebieskim skręcamy w lewo i nasypem jedziemy w kierunku północno – wschodnim. Na drugim z kolei skrzyżowaniu dróg leśnych zmieniamy kierunek jeszcze raz w lewo i po 600 m dojeżdżamy do przystanku PKS w Ostrowcu. Tutaj kończy się szlak żółty.
Trasa tego szlaku jest krótka, ale bardzo atrakcyjna. Uroku nadaje mu stary las sosnowy, zagajniki pełne grzybów i w końcowej części widok rzeki Dobrzycy.
Wyjeżdżając z Wałcza rowerem, możemy pokonać go w ciągu 2 – 3 godzin zupełnie spokojnej jazdy.

Szlak niebieski ZP 1131n
Wałcz – Raduń – Morzyce – Bukowina – Wałcz Raduń, 10 km

Most wiszący Wałcz
Most wiszący Wałcz
Wiszący most Wałcz
Wiszący most WałczJest to typowy najbardziej charakterystyczny i najczęściej uczęszczany szlak rowerowy i pieszy.
Poszczególne jego fragmenty traktowane są jako doskonałe ścieżki do krótkich, rodzinnych spacerów lub przejażdżek rowerowych. Szlak ten rozpoczyna się w dawnej stacji PKP Wałcz – Raduń. Ulicą Okrężną biegnie wzdłuż działek ogrodniczych do drogi asfaltowej i skręca w prawo na osiedle Morzyce. Mija tory kolejowe Wałcz – Tuczno i po 250 m dojeżdżamy nim do leśniczówki Morzyce. Dalej szlak drogą leśną biegnie prosto i jeszcze raz przecina te same tory kolejowe. Po kolejnych 350 m skręca w lewo, drogą leśną doprowadzając nas do Dębu Piastowskiego, 800 – letniego pomnika przyrody (obecnie istnieje sam konar drzewa).
Po raz trzeci przejeżdżamy przez tory i duktami leśnymi docieramy do jeziora Raduń Mały, zwanego też jeziorem Herta. Jezioro mijamy po stronie północnej, następnie pokonujemy niewielkie wzniesienie i po 650 m dojeżdżamy do jeziora Raduń, gdzie szlak niebieski łączy się z czerwonym. Przejeżdżamy przez most wiszący i brzegiem jeziora wracamy do Wałcza, obok starej wieży ciśnień i tzw. plaży miejskiej. Następnie skręcamy w prawo wzdłuż rzeki Młynówki do przychodni lekarskiej, potem jadąc w lewo docieramy ulicami: Okulickiego i Nowomiejską do torów i miejsca, skąd wyruszyliśmy – stacji PKP Wałcz – Raduń.

Trasa ścieżki pieszo – rowerowej (17 km) “Brzegiem człopskich jezior” mapa ,

Trasa ścieżki pieszo – rowerowej przebiega “Brzegiem człopskich jezior” – jedna z najciekawszych i najpiękniejszych tego typu tras na Pojezierzu Wałeckim. Trasa rozpoczyna się przy Centrum Informacji Turystycznej w Człopie. Z miasta wyjeżdża się ul. Żeromskiego, by już wkrótce napotkać pierwszą atrakcję – wiadukt nieistniejącej już linii kolejowej, wybudowany w 1904 roku. Pod nim płynie rzeczka Cieszynka, która od tej pory praktycznie cały czas będzie towarzyszyć przemierzającym trasę. Kilkaset metrów za wiaduktem, po prawej stronie znajduje się miejska oczyszczalnia ścieków – przykład troski gospodarzy miasta o naturalne środowisko. Jest to nowoczesny obiekt, w którym oczyszczane są ścieki z całego miasta oraz okolicznych miejscowości. Za oczyszczalnią droga łagodnym łukiem skręca w lewo, po prawej stronie otwiera się przed turystą rozległy widok na bagna porośnięte trzciną i kępami wierzb, pośród których meandruje Cieszynka. Jest to miejsce bytowania wielu gatunków ptaków. Po dalszych kilkuset metrach rowerzysta natrafia na śródleśną łąkę, by wkrótce skręcić w prawo drogą która prowadzi do mostku na rzeczce.

Dalej ścieżka wiedzie brzegiem jeziora Kamień. Trasa biegnie wysoką skarpą, z której można podziwiać panoramę jeziora.
Trasa dalej wiedzie brzegiem jeziora, jednak wkrótce gęsty pas olszyny przysłania widok na jezioro. Warto tu zwrócić uwagę na liczne Ľródliska zapewniające stały dopływ wody ze Ľródeł. ¦cieżka wkrótce zaczyna biec w wysokim lesie sosnowym, gdzie skręca w prawo pod górę, by doprowadzić nas do szerszej drogi, którą należy skręcić w lewo. Wiedzie do pola biwakowego u ujścia Cieszynki do jeziora Załom. Jest to miejsce przeznaczone do odpoczynku zarówno chwilowego, jak i dłuższego pod namiotem. Dalej trasa wspina się pod górę pośród wspaniałego starodrzewia, gdzie królują dęby, sosny, buki itd.

Po pokonaniu wzniesienia dojeżdża się do miejscowości Załom. W tym miejscu trasa rowerowa zetknęła się z szosą biegnącą z Człopy do Pustelni. Chcąc udać się w dalszą drogę należy skręcić szosą w lewo. Po prawej stronie turysta mija kapliczkę przydrożną z figurką Matki Boskiej. Po dalszych 100 metrach należy skręcić w lewo przed wspaniałym okazem kasztanowca, naprzeciw którego mieni się czerwonolistna odmiana buka zwyczajnego. Opuszczając wieś Załom zjeżdża się dosyć stromym zjazdem nad jezioro wprost na miejsce biwakowania. W tym miejscu istnieje przygotowane kąpielisko. Dalej trasa wiedzie alejką starych drzew – klonów, kasztanowców, która prowadzi wprost do kolejnego pola namiotowego. Jadąc dalej wyjeżdża się nagle z zielonego tunelu na rozległe łąki, przy końcu których zlokalizowane jest miejsce odpoczynku. Można tu podziwiać widok na rezerwat przyrody “Stary Złom”. Został on utworzony dla ochrony unikatowego stanowiska turzycy ptasie łapki.
¦cieżka wiedzie teraz pośród starego drzewostanu sosnowego, urozmaiconego z rzadka brzozą i bukiem. Z lewej strony mijamy małe jeziorko Kasełek, by brzegiem zagospodarowanej polany dotrzeć do drogi z Załomu do leśniczówki Jeleni Róg. Skręt w lewo i po około 300 m dojeżdża się do mostu na Cieszynce obok leśniczówki. Jest to punkt zwrotny trasy. Zaraz za mostkiem należy skręcić w lewo i brzegiem rzeczki obrać kierunek powrotny. W miejscu, gdzie Cieszynka wypływa z jeziora Załom można się chwilę zatrzymać na punkcie widokowym. Po kilkuset metrach dojeżdża się do łączki, którą od jeziora oddziela szeroki pas olszyny. Można się tu zatrzymać, odpocząć, nacieszyć widokiem tego uroczego jeziora, gdyż dalej trasa ścieżki oddala się powoli od brzegu, by wprowadzić nas na drogę biegnącą do miejscowości Dzwonowo.
Po prawej stronie turysta mija osadę Dziczą, przy której rośnie okazały pomnikowy dąb. Docierając do miejscowości Dzwonowo, na skraju lasu należy skręcić w lewo nad jezioro Białe, przez innych nazywane Kochlin Duży. Tu znajduje się pole namiotowe i jednocześnie niewielkie kąpielisko. Dalej ścieżka skręca w lewo i biegnie brzegiem tego rynnowego jeziora, które słynęło z obfitości ryb. Wymieniono już je w 1532 r. przy podziałach dóbr pomiędzy książętami.
Od następnego jeziora dzieli je tylko wąski przesmyk i wkrótce dojeżdża się nad mniejsze jezioro zwane Czarnym lub Kochlin Mały. Jest to ostatnie jezioro na trasie, która prowadzi wzdłuż jeziora do łączki na jego wschodnim końcu. Tu trasa skręca w lewo pod górę i leśnym duktem prowadzi do Człopy, gdzie kończy się nasza wędrówka.

Tuczno – Człopa – Tuczno (Tuczno – Miłogoszcz – Mielęcin – Wołowe Lasy – Drzonowo – Wałeckie – Trzebin – Człopa – Tuczno) – 43 km (utwardzona) mapa ,

Trasa zaproponowana została przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i umieszczona w Atlasie Szlaków Rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego, nie posiada oznaczeń, jest jednak na tyle ciekawa, a do tego łatwa, że nikt nie powinien mieć problemów z orientacją w terenie. Szlak jest urozmaicony, prowadzi drogą asfaltową, wśród lasów, śródleśnych polan i pól uprawnych. Na terenie Gminy Człopa warto zobaczyć: Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mielęcinie z przepięknymi witrażami wewnątrz kościoła; XVIII – wieczny drewniany kościół w miejscowości Wołowe Lasy będący najstarszym zabytkiem w naszej okolicy – bardzo ciekawy z uwagi na jego konstrukcję; Pomnik przyrody – lipa drobnolistna w miejscowości Jaglice, wg badań – trzecie co do wieku takie drzewo w Polsce – ok. 500 lat. Obwód 8,13 m i wysokość 25 m. Neogotycki budynek sądu z przełomu XIX/XX wieku, obecnie siedziba Rady miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy Człopa; Park dendrologiczny oraz miejsce na “leśną klasę” przy Nadleśnictwie Człopa (ul. Mickiewicza 9). Park uzupełniany jest o nowe gatunki drzew i krzewów.

Miasto Wałcz (utwardzone ścieżki rowerowe) mapa , ul. Kolejowa – ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej o długości 0,6 km ul. Południowa – ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej o długości 0,3 km ul. Obrońców Westerplatte – ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej o długości 0,7 km ul. Kaszubska – ścieżka rowerowa z kostki brukowej o długości 0,2 km ul. Nowomiejska – ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej o długości 0,9 km Al. Aten Wałeckich i ul. Bracka – ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej o długości 0,4 km ul. Budowlanych – ścieżka rowerowa z kostki brukowej o długości 0,04 km

Razem: 3,34 km Dystans całkowity: 214,34 km