RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Rodzaje alarmów

Lp.
Rodzaj alarmuSposób ogłaszania alarmów  

Akustyczny
system alarmowy

Środki masowego przekazuWizualny system alarmowy
1.Ogłoszenie alarmu
Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm (podać przyczynę,
rodzaj alarmu, itp.)…………………….…….
dla………………..
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2.Odwołanie alarmu
Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm (podać przyczynę,
rodzaj alarmu itp.)……………………..
dla…………………….
……………………………………………………….

Sygnały alarmowe

LpRodzaj komunikatuSposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu 
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazuAkustyczny system alarmowyŚrodki masowego
przekazu
1.Uprzedzenie
o
zagrożeniu skażeniami
…………………………………Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujące się na terenie …… około godz. ……. min. ……. może nastąpić skażenie ……… (podać rodzaj skażenia) w kierunku …….. (podać kierunek)
………………………………….Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj skażenia) dla ….
2.Uprzedzenie
o
zagrożeniu zakażeniami
…………………………………Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej………………………………….Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj zagrożenia) dla ………….
3.Uprzedzenie
o
klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
…………………………………..Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)…………………………………Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …… (podać rodzaj klęski) dla ………….