REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu jako punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego oferuje mieszkańcom Powiatu Wałeckiego pomoc psychologiczną, interwencyjną, pracownika socjalnego i pedagogiczną, dla osób doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego

Co to jest interwencja kryzysowa?

To zespół kompleksowych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Specjaliści punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego udzielają specjalistycznej pomocy mieszkańcom Powiatu Wałeckiego w sytuacjach zagrożeń zdarzeniami traumatycznymi i kryzysowymi.

Tego typu zdarzenia wymagają szybkiego reagowania specjalistów wielu dziedzin w celu podjęcia interdyscyplinarnych działań, aby przywrócić utraconą równowagę emocjonalną.

Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie w kryzysie jest ważne, gdyż zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan choroby lub stałej niewydolności psychospołecznej.

Objawy kryzysu:

W sferze emocjonalnej:  lęk, przerażenie, rozpacz, złość, poczucie winy i klęski, bezradność i poczucie beznadziejności, niepokój o przyszłość, zaprzeczanie, zmęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, wściekłość, otępienie, niepewność, panika, depresja, frustracja, oszołomienie itp.

W sferze zachowania: niezdolność do podejmowania  aktywności, zmiany aktywności, zależność od otoczenia, intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i patologicznych (alkohol, narkotyki), wybuchy gniewu, poddenerwowanie, reakcje histeryczne, osłabione reakcje, zmiana w sposobie komunikowania się, płacz, pobudzenie ruchowe

W sferze biofizjologicznej: pocenie się, biegunka, wymioty, bóle, wysypki, problemy z oddychaniem, męczliwość, brak apetytu, zaburzenia snu

W sferze poznawczej: utrata zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego myślenia, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentracją, koszmary senne.

Punkt Regionalnego Pogotowia Kryzysowego w Wałczu jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc!

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświadczyliście któregokolwiek z kryzysów:

 • przemoc domowa – doświadczanie lub stosowanie,
 • konflikt małżeński, partnerski ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • problemy wychowawcze,
 • przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny,
 • nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, diagnoza choroby),
  -utrata bliskiej osoby (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej,
 • myśli, próby samobójcze,
 • nadużycie seksualne,
 • traumatyczne zdarzenie (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa)
 • uzależnienie, współuzależnienie,
 • niepełnosprawność,
 • kryzysy wartości lub wiary,
 • kryzysy i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju (np. urodzenie dziecka, usamodzielnianie się dzieci, przejście na emeryturę):

Pomoc jest udzielana zarówno w formie stacjonarnej – w punkcie Regionalnego Centrum Kryzysowego, jak i poprzez wizyty środowiskowe specjalistów RCK w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia w sytuacjach uzasadnionych (stan zdrowia, brak możliwości dojazdu).

Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Więcej informacji:

adres: 78-600 Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54.

Tel. kom.720826500, stacjonarny: 673450537
mail: rck.walcz@gmail.com

http://pcprwalcz.pl

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00