TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA W WAŁCZU

Technikum Zawodowe nr 1 im. prof. Wiktora Zina wchodzi w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz 67 258 20 82, e.mail: pckziuwwalczu2@gmail.com, strona internetowa: http://www.pckziuwalcz.pl

Budynek szkoły mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS, PKP oraz Kauflandu.

Zdjęcie

Historia szkoły budowlanej w Wałczu sięga XIX wieku. Wówczas to staraniem magistratu została utworzona Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Mieściła się ona przy dzisiejszej ulicy Bankowej. Po II wojnie światowej w budynku poniemieckiej szkoły budowlanej zorganizowano Liceum Mechaniczne. Placówki zajmującej się kształceniem robotników budowlanych nie było w Wałczu przez następne 20 lat. Dopiero intensywny rozwój budownictwa jaki nastąpił w latach 60-tych spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych robotników budowlanych. Tak więc od września 1965 r. na bazie filii ZSB dla Pracujących Szczecineckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „POJEZIERZE” zaczęła działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Wałczu (w budynku szkoły mechanicznej przy dzisiejszej ulicy Bankowej). Własny budynek szkoła otrzymała w roku 1967. Mieścił się on w dawnym biurowcu Wałeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W roku 1979 szkoła została przejęta przez resort oświaty (wcześniej resort budownictwa) i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Budowlanych. 27 lutego 2002 r. Uchwałą Nr XXX/232/2002 Rada Powiatu w Wałczu zmieniła nazwę szkoły na Zespół Szkół nr 2. 14 września 2010 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Od tej pory szkoła nosi imię Profesora Wiktora Zina. Od 1 stycznia 2016 roku szkoła wchodzi w skład nowego zespołu szkół pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Jest to szkoła z tradycjami, istnieje od 1967 roku. W murach szkoły kształciło się wielu obecnych przedsiębiorców, właścicieli lokalnych firm oraz pracowników różnych instytucji w powiecie. Nauka w technikum trwa cztery lata. Od drugiej klasy uczniowie realizują dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym – obowiązkowo matematykę i drugi wybrany przedmiot spośród: historii sztuki, geografii, fizyki, biologii i chemii. Tytuł technika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje się po zdaniu egzaminów z wymaganych kwalifikacji. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie umożliwia podjęcie studiów. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy. Szkoła posiada własny internat, dwa boiska wielofunkcyjne, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Zajęcia lekcyjne odbywają się od 7.45 do 15.00.

Tytuły uzyskane po ukończeniu szkoły:

 • technik budownictwa,
 • technik logistyk,
 • technik logistyk – klasa wojskowa.

Zajęcia prowadzone dodatkowo w szkole:

 • Koło strzeleckie,
 • koło CARITAS,
 • SKS,
 • koło fotograficzne.

Osiągnięcia szkoły:

 • tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015,
 • I miejsce drużynowo w Międzypowiatowym Konkursie Polonistycznym,
 • II miejsce w wojewódzkim konkursie „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”,
 • III miejsce chłopców w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim w Szczecinie,
 • II miejsce w wojewódzkim konkursie literackim „Wizja mojej przyszłej rodziny”,
 • Udział uczniów w zdjęciach do filmu historycznego m.in. „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”, „Czas honoru”, „Panoptikon”, „Miasto 44”.