ŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO

W odległości dwóch kilometrów na zachód od Człopy, nad jeziorem Kamień, odkryto pozostałości średniowiecznego grodziska, którego początki datuje się na VII-X w. Wówczas ziemie te zamieszkiwały plemiona pomorskie. Było to grodzisko stożkowe otoczone wałem (wys. 6 m, obw. 400 m, śred. ok. 100 m). Obecnie stożek grodziska ma wysokość 15 m i średnicę blisko 20 m. W 1926 r. podczas prac wykopaliskowych odkryto przedmioty datowane na późną epokę żelaz, m.in. odłamki ceramiki, kości zwierząt, narzędzia z żelaza (igły, sierp, ostrze noża), groty włóczni. Źródła historyczne podają, że w czasach Bolesława Chrobrego grodzisko to było siedzibą Dzierżykraja – legendarnego władcy Człopy (źródło: „Przewodnik turystyczny” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-88.png
Średniowieczne grodzisko w okolicach Człopy
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-89.png
Średniowieczne grodzisko w okolicach Człopy