Aktualności

Powiat wałecki prowadzi nabór do komisji partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, która będzie wspierać działania „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2023-2030 Powiat Wałecki ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji partnerów społeczno – gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021 – 2030, jako ciała doradczego dla partnerów objętych obszarem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – „Wsparcie rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. 

Komisja partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, wspierać będzie działania „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego” w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Stowarzyszenia, a także sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Komisja działa w imieniu partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących szkoły, w tym prowadzące kształcenie zawodowe w Powiecie.

Komisja uprawniona jest do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw, proponowania rozwiązań odnoszących się do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Komisja może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu stanowisk / rekomendacji / opinii w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 04.09.2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej na adres:

  • pocztę elektroniczną na adres:kancelaria@powiatwalecki.pl

z dopiskiem „Komisja Doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT”.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Zarząd „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. 

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komisji Doradczej ZIT zgodnie z załączonym Regulaminem.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefon: 604-196-555 lub e-mail biurostowarzyszenia@gmail.edu.pl

Załączniki:

Regulamin określający procedurę wyboru składu oraz zakres działania Komisji Partnerów

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji

Klauzula Informacyjna

Więcej o: POWIAT WAŁECKI POSZUKUJE PARTNERÓW

Powiat Wałecki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z Regulaminem konkursu.

Poniżej linki do ogłoszeń obu konkursów:

Nabór partnera – partner branżowy Powiat Wałecki

Nabór partnera – partner dodatkowy Powiat Wałecki

Więcej o: UWAGA! OD DNIA 16.09.2023r DO 15.10.2023r DROGA WOJEWÓDZKA 177 MIROSŁAWIEC-CZŁOPA BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA RUCHU!

WAŻNA INFORMACJA‼️

Od dnia 16.09.2023 r. do 15.10.2023 r. Droga Wojewódzka 177 Mirosławiec – Człopa będzie zamknięta dla ruchu. ⭕️

Pomiędzy miejscowościami Bronikowo – Marcinkowice prowadzona będzie przebudowa przepustu drogowego wymagająca wykonania przekopu poprzecznego korony drogi uniemożliwiającego przejazd wszelkimi pojazdami.

Zaplanowane zostały objazdy:

➡️Mirosławiec – Człopa: drogą krajową DK10 z Mirosławca do Wałcza i dalej DK22 z Wałcza do Człopy,

➡️Człopa – Mirosławiec: drogą krajową DK22 z Człopy do Wałcza i dalej DK10 z Wałcza do Mirosławca,

➡️Człopa – Czaplinek: drogą krajową DK22 z Człopy do Wałcza i dalej DW163 z Wałcza do Czaplinka.

Dojazd będzie możliwy na odcinkach DW177:

✅Mirosławiec – Bronikowo

✅Człopa – Tuczno – Marcinkowice.

Więcej o: NIE-OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAW JAZDY

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, w związku z pojawiającymi się w sieci informacjami o konieczności wymian praw jazdy, bądź o utracie ich ważności, przedstawia fakty:

1. Ważność prawa jazdy określa pozycja 4b w dokumencie oraz data wskazana w rubryce 11 (tył dokumentu), przy poszczególnych kategoriach – jeżeli któraś z dat upłynęła, odpowiednio dokument prawa jazdy lub dana kategoria straciła ważność. Prawo jazdy takie jednak nadal można wymienić, podobnie jak dokumenty wydawane przed 01-01-1999 r., tzw. prawa jazdy „książeczkowe”.

2. W przypadku symbolu „-” data ważności nie została określona, dokument/kategoria jest ważna.

3. Obowiązkowa wymiana dotyczy praw jazdy:

– w których ważność została określona – patrz pkt nr 1, lub są to prawa jazdy „książeczkowe”,

– „bezterminowych” – proces wymiany tych dokumentów rozpocznie się w roku 2028 i potrwa do roku 2033 (art. 124 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

O konkretnych terminach wymiany poszczególnych dokumentów praw jazdy będziemy informować po ukazaniu się przepisów wykonawczych.

Informacje dodatkowe: pokój nr 8 Starostwa Powiatowego w Wałczu lub tel. 672508448

Więcej o: 12 EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA W WAŁCZU

12 edycja Narodowego Czytania w Wałczu odbyła się na skwerze Jana Kochanowskiego ” Pod lipą”. z wielką przyjemnością czytaliśmy fragmenty książki Nad Niemnem najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej.

Więcej o: 17 WRZEŚNIA – KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH BITWA REGIONÓW 2023 II ETAP

W niedzielę 17 września w miejscowości Bonin (gmina Manowo) odbędzie się etap wojewódzki „Bitwy Regionów” województwa zachodniopomorskiego, gdzie o miano najlepszej i najsmaczniejszej tradycyjnej potrawy regionalnej walczyć będzie 13 Kół Gospodyń Wiejskich. Konkurs odbędzie się w trakcie „Pikniku z Produktem Polskim”, gdzie będzie można m.in. spróbować potraw konkursowych czy obejrzeć występy artystyczne.

Więcej o: 7 WRZEŚNIA – KONFERENCJA PRASOWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KOLEJNEGO ETAPU INWESTYCJI POD NAZWĄ ,,STARY KOLEJOWY SZLAK”

7 września w Kolnie odbyła się konferencja prasowa w związku z realizacją kolejnego etapu inwestycji pod nazwą „Stary Kolejowy Szlak”. Jesienią ruszają prace przy budowie ścieżki rowerowej z Wałcza do Złocieńca; zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień przyszłego roku. Na konferencji obecni byli wicemarszałek Tomasz Sobieraj, członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber, przedstawiciel wykonawcy Marcin Kwiatkowski oraz samorządowcy. Konferencję zorganizowano na nasypie w Kolnie gdzie przebiegać będzie trasa nazywana przez władze województwa „Autostradą rowerową”.

Do góry