LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA „PEDAGOG” W CZŁOPIE

Szkoła została założona w 2001r. i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Mieści się w Człopie przy ul. Południowej 16, tel. 067 259 10 08, 504 062 259. Nauczanie odbywa się zaocznie, a zjazdy są 2 lub 3 razy w miesiącu (weekendy). Szkoła przygotowuje do egzaminów i matury uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej. W szkole istnieje możliwość kontynuacji nauki na semestrach wyższych dla osób, które nie ukończyły szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Przedmioty realizowane w Szkole:

 • język polski,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie, 
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Przedmioty realizowane w Szkole w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • historia,
 • przyroda – jako przedmiot uzupełniający.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego,
 • Świadectwo Dojrzałości.