KONTAKT

Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz
tel/fax 067 250 84 51 lub 67 250 84 52
e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl

Sekretariat Starosty

67 250 84 27

67 250 84 30

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Pastuszak

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

tel. 67 250 84 29

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej – Budynek C
ul. Gen. L. Okulickiego 15

78-600 Wałcz
tel/fax 67 387 56 80
e-mail: PODGiK@powiatwalecki.pl

Budynek Główny

Starostwo Powiatowe

ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz

Budynek B

Starostwo Powiatowe

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
78-600 Wałcz

Budynek C

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Gen. L. Okulickiego 15
78-600 Wałcz