STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r.,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r.
pobierz