DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY

Logotypy Funduszy europejskich, flaga polski i Unii Europejskiej

Dostępny samorząd – granty

W dniu 30 listopada 2022 r. została podpisana umowa nr DSG/0508 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Wałeckim.

Projekt pn.: „Powiat Wałecki dostępny na równi dla wszystkich mieszkańców” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest systematyczna poprawa poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz podległymi jednostkami.

Projekt zakłada poprawę dostępności cyfrowej poprzez podniesienie jakości  infrastruktury technicznej i pozyskanie oraz przygotowanie szeroko rozumianego środowiska, które umożliwi załatwianie wszystkich spraw administracyjnych drogą elektroniczną. Wszystkie podania i wnioski będą mogły być wypełnione elektronicznie w aktywnych formularzach.

Realizacja grantu umożliwi również poprawę dostępności w obszarze architektonicznym poprzez zamontowanie balustrad, wymianę wycieraczek wykonanie oznaczenia fakturowego przed schodami i windą, wykonanie tablic informujących o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu w alfabecie Braille’a.

W zakresie poprawy dostępności w obszarze komunikacyjno – informacyjnym zostanie zrealizowany zakup pętli indukcyjnej, dostosowanie windy w zakresie sygnalizacji głosowej.

Łączna wysokość wydatków ogółem 100 000,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania     100 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie: 84 280,00 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie:    15 720,00 zł

Realizacja wpłynie na poprawę dostępności oraz na poprawę jakości usług świadczonych obywatelom ze szczególnymi potrzebami.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Herb powiatu Wałekicego