Komisje

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

Lp.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1.
Andrzej Gostołek Przewodniczący Komisji
2.Przemysław MaksymowiczWiceprzewodniczący Komisji
3.Tadeusz WenioCzłonek Komisji
4.Tomasz SrebrzyńskiCzłonek Komisji
5. Janusz CiaśCzłonek Komisji
6.Cezary SkrzypczakCzłonek Komisji
7.Jerzy GoszczyńskiCzłonek Komisji
8.Janusz RóżańskiCzłonek Komisji
9.Danuta KęsekCzłonek Komisji

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

L.p.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1.Anna JarczewskaPrzewodniczący Komisji
2.Sławomir NiewczasWiceprzewodniczący Komisji
3.Bogdan BiałasCzłonek Komisji
4.Jan GrudzińskiCzłonek Komisji
5.Jerzy GoszczyńskiCzłonek Komisji
6.Andrzej GostołekCzłonek Komisji
7.Mirosław WierciochCzłonek Komisji
8.Ireneusz SawczyszynCzłonek Komisji
9.Janusz RóżańskiCzłonek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

Lp.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1.Tomasz SrebrzyńskiPrzewodniczący Komisji
2.Janusz CiaśWiceprzewodniczący Komisji
3.Anna JarczewskaCzłonek Komisji
4.Roman WiśniewskiCzłonek Komisji
5.Mirosław WierciochCzłonek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu

Lp.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1.Danuta KęsekPrzewodniczący Komisji
2.Bogdan BiałasWiceprzewodniczący Komisji
3.Sławomir NiewczasCzłonek Komisji
4.Roman WiśniewskiCzłonek Komisji
5.Przemysław Maksymowicz
Członek Komisji