RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Flaga Polski - biało-czerwona
Godło Polski - biały orzeł na czerwonym tle

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki przekazywane są do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
  • 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
  • 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
  • 340 mln zł skierowanych do gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Powiat Wałecki w roku 2020 w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał 2 725 541,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom możliwa jest płynna realizacja inwestycji zaplanowanych na lata 2020 – 2022.


Inwestycje zrealizowane przez Powiat Wałecki w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


1. Przebudowa Alei Tysiąclecia w Wałczu


2. Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

3. Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu