ZABYTKI W POWIECIE WAŁECKIM – MIASTO I GMINA MIROSŁAWIEC

BRONIKOWO

Kościół w Bronikowie
Kościół w Bronikowie
 • CMENTARZ katolicki, nr rej. 677
 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 676
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 52

    HANKI

 • CMENTARZ nr rej. 675

    JABŁONKOWO

 • PARK dworski, nr rej. 416

    ŁOWICZ WAŁECKI

 • CMENTARZ przykościelny, nr rej. 674

    MIROSŁAWIEC

 • CMENTARZ rodowy, nr rej. 636
 • CMENTARZ żydowski, nr rej. 497
 • DOM, ul. Kościelna 6, nr rej. 50
 • DOM, ul. Wałecka 24, nr rej. A-237
 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 51
 • SPICHLERZ, ul. Wolności 32, nr rej. A-260
 • STARE MIASTO, nr rej. 27
 • MAJDAN ZAMKOWY otoczony mokrą fosą z reliktami średniowiecznego zamku i barokowego zespołu pałacowo-parkowego nr rej. A-175

    NIERADŹ

 • CMENTARZ, nr rej. 690

    PIECNIK

 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 360
 • PARK dworski, nr rej. 409
Kościół w Próchnowie
Kościół w Próchnowie

    PRÓCHNOWO

 • KOŚCIÓŁ, nr rej. 792
 • PAŁAC i park dworski, nr rej. 548

    TOPORZYK

 • CMENTARZ, nr rej. 610
 • KOŚCIÓŁ nr rej. 351