POWIATY PARTNERSKIE

Porozumienie z powiatem lidzbarskim
Porozumienie z powiatem lidzbarskim

Porozumienie z Powiatem Lidzbarskim

W dniu 6 sierpnia 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko – mazurskie) podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy między Powiatem Lidzbarskim i Powiatem Wałeckim. Uroczystego podpisania listu dokonali Jan Harhaj Starosta Lidzbarski i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Podczas spotkania Staroście Wałeckiemu towarzyszyli: Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Współpraca z Powiatem Lidzbarskim ma na celu pogłębianie wzajemnych kontaktów oraz rozbudowanie partnerskiej współpracy poprzez współdziałanie władz, związków i stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz wymianą doświadczeń i poglądów.

7 listopada 2007 r. na uroczystej sesji Rady Powiatu w Wałczu, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Sportu OPO Bukowina w Wałczu dokonano podpisania Porozumienia o Partnerskiej Współpracy pomiędzy powiatami:
Czarnkowsko – Trzcianeckim, Strzelecko – Drezdeneckim i Wałeckim.Pierwsze w Polsce trójporozumienie powiatów z trzech różnych województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
, ma na celu promocję i rozwój regionów w każdej dziedzinie ich życia na szczeblu lokalnym. Poprzez podpisany dokument powiaty wyrażają wspólną chęć pogłębienia wzajemnych kontaktów oraz rozbudowanie partnerskiej współpracy poprzez współdziałanie władz, związków i stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz wymianę doświadczeń i poglądów.
pełna treść porozumienia

Herb Powiatu Wałeckiego
Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
Herb powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Herb powiatu gorzowskiego

Uroczystą sesję poprowadził Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, a wśród zaproszonych gości byli:

Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Stanisław Kalemba Poseł na Sejm RP, Witold Jabłoński Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak Rektor PWSZ w Wałczu, starostowie poprzednich kadencji Powiatu Wałeckiego: Henryk Wojtasik i Janusz Różański, przewodniczący rad powiatów, sekretarze i członkowie zarządów powiatów, wójtowie i burmistrzowie, radni powiatów, dyrektorzy jednostek powiatowych, dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, komendanci straży i policji, kierownicy izb rolniczych i AR i MR, naczelnicy starostw powiatowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, duchowieństwa oraz izb gospodarczych.

Podpisania aktu porozumienia dokonali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko – Drezdenecki, Andrzej Bajko Wicestarosta Strzelecko – Drezdenecki, Wiesław Maszewski Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki i Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko – Trzcianecki.
galeria

W dniu 27 sierpnia 2011 r. do porozumienia trzech powiatów oficjalnie dołączył powiat gorzowski.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przedstawiciele powiatów podpisali stosowne porozumienie

„…biorąc pod uwagę podobieństwo doświadczeń, wynikających z położenia przygranicznego, mając na celu promocję i rozwój regionów w każdej dziedzinie ich życia na szczeblu lokalnym, sprzyjając integracji środowisk lokalnych województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, wyrażamy wspólne życzenie pogłębienia wzajemnych kontaktów oraz rozbudowania partnerskiej współpracy poprzez współdziałanie władz, związków i stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz wymianą wzajemnych doświadczeń i poglądów.”
Głos na temat zawiązanego w 2000 r. porozumienia zabierali zaproszeni goście, senator Mieczysław Augustyn, poseł Piotr Waśko oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wyrażając swoje pochlebne opinie nad celowością, korzyściami i możliwościami, jakie owe porozumienie stwarza. W czasie spotkania samorządowców, Ryszard Gotowski starosta powiatu złotowskiego wyraził chęć przystąpienia do grona zaprzyjaźnionych powiatów, potwierdzając idee tych spotkań jako doskonałego sposobu na wzajemne poznawanie się powiatów, społeczności lokalnych, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie planów dalszej współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego.

pełna treść porozumienia