PORADNIK INTERESANTA

Sprawy oraz dokumenty uzyskiwane w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Wydział Komunikacji i Transportu:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki:

Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu:

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

Ochrona danych osobowych kliknij aby uzyskać więcej informacji