PORADNIK INTERESANTA

Sprawy oraz dokumenty uzyskiwane w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego:

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ochrona danych osobowych