ZABYTKI W POWIECIE WAŁECKIM – GMINA WAŁCZ

BRZEZINKI

 • DWÓR, mur., XIX/XX.

   CHUDE

Kościół w Chwiramie
Kościół w Chwiramie
 • DWÓR, mur., 2 poł. XIX., nr rej. 779
 • MAGAZYN zbożowy, nr rej. 780
 • BUD.GOSP., cegła, 4 ćw. XIX.
 • PARK dworski, nr rej. 473

   CHWIRAM

 • KOŚCIÓŁ PAR., mur., 2 poł. XIX.
 • PAŁAC, mur., 4 ćw. XIX., nr rej. 501
 • PARK dworski, nr rej. 472
 • DWORZEC PKP, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 10, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 18, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 19, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 20, cegła, ok.1930.
 • BUD.GOSP. podworski, mur./cegła, 4 ćw. XIX.

CZAPLA

 • MŁYN, mur., 1 ćw. XX

 DĘBOŁĘKA

Kościół w Dębołęce
Kościół w Dębołęce
 • KOŚCIÓŁ p.w. św. Rocha, mur., 1848.
 • DZWONNICA, drewno, 2 poł. XIX.
 • POCZTA, cegła, 1 ćw. XX.
 • SZKOŁA PODST , mur., ok.1930.
 • SZKOŁA PODST., mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 19, mur./drewno, XIX/XX.
 • DOM Nr 23, cegła, 1928.
 • DOM Nr 27, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 28, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 29, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 33, mur., XIX/XX.
 • BUD.MIESZK.GOSP. Nr 36, mur., 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 36, kamień/cegła, 1 ćw. XX.

 

DOBINO

Kościół w Dobinie
Kościół w Dobinie
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KAPLICA przy kościele, mur., k. XIX.
 • STACJA PKP, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DZKOŁA PODST., mur., 1 ćw. XIX.
 • GORZELNIA, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 16, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 18, mur., XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 18, mur./szach., XIX/XX.
 • DOM Nr 22, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr23, mur/drewno, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 24, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 33, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 34, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 36, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 40, mur./drewno, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 44, mur., 1922.
 • DOM Nr 50a, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 54, mur., XIX/XX.
 • KOŚCIÓŁ pw. św. Piotra i Pawła, mur., 1836.
 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.

 DZIKOWO

 • DWÓR, mur., XIX.
 • PARK DWORSKI, XIX
 • OFICYNA dworska, mur., ok. 1910.
Kościół w Głowaczewie z 1669 r.
Kościół w Głowaczewie z 1669 r.
 • KUŹNIA, cegła, 1 ćw. XX.
 • GORZELNIA, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP., cegła, 1 ćw. XX.
 • KAPLICA na cmentarzu, mur., k. XIX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KLUB Rolnika, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 10, opuszczony, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 11, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 12, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 13, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 14, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 27, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 29, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 39, mur./szach., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 58, mur., pocz. XX.
 • DOM Nr 63, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 65, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 66, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 68, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 69, cegła, 1 ćw. XX.

GŁOWACZEWO

 • KOŚCIÓŁ neoromański pw. Narodzenia NMP, mur., 1864-65.
 • CMENTARZ, nr rej. 623
Kościół w Golcach z 1669 r.
Kościół w Golcach z 1669 r.

GOLCE

 • KOŚCIÓŁ filialny pw. św. Antoniego, szach., 1669 r., nr rej. 343
 • MŁYN wodny, mur., 1933 r.
 • DOM Nr 20, mur./drewno, 1 ćw. XX.

GOSTOMIA

 • KOŚCIÓŁ, mur 2 poł. XIX.
 • PARK dworski, nr rej. 451
 • KAPLICZKA, cegła, XlX/XX.
 • STACJA PKP, mur., 1 ćw. XX.
 • GORZELNIA, mur., ok.1930.
 • DOM Nr 4, cegła, XIX7XX.
 • BUD.GOSP. Nr 4, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 5., cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 6, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 8, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 15, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 16, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 19, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 20, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 21, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 22, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 29, mur., 1896.
 • DOM Nr 47, cegła, 1 ćw. XX.
Kościół w Górnicy
Kościół w Górnicy

GÓRNICA

 • KOŚCIÓŁ FIL. pw. MB Królowej Polski, 1672., nr rej. 346
 • PARK dworski, nr rej. 559
 • SZKOŁA PODST., cegła, 4 ćw. XIX.
 • BUD.GOSP., cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 1, mur./cegła, XIX/XX
 • BUD.GOSP. Nr 1, cegła, 4 ćw. XiX.
 • DOM Nr 2, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 10, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 14, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 17, cegła, 1 ćw. XX.

 KARSIBÓR

Kościół w Karsiborze
Kościół w Karsiborze
 • KOŚCIÓŁ FIL, p.w. Narodzenia NPMarii, mur./szach., XVIII., nr rej. 344
 • PARK dworski, nr rej. 561
 • DOM Nr 23, mur., pocz. XX.
 • DOM Nr 25, mur., l.20-teXX
 • BIURA byłego PGR, mur., 4 ćw. XIX

KŁOSOWO

 • SZKOŁA, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 3, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 6, mur./szach., k. XIX.
 • DOM Nr 7, cegła, 1 cw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 7, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 9, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 10, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 20, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 20, cegła/drewno, 1 ćw.XX.
 • BUD.GOSP. Nr 20, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 21. cegła, k. XIX.
 • DOM Nr 22, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 24, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 30, mur., ok.1930.
 • DOM Nr 36, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 41, mur./cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 42, cegła, 1 ćw. XX
 • DOM Nr 43, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP.MIESZK. Nr 43, cegła, 1925.
Kościół w Kłębowcu
Kościół w Kłębowcu

KŁĘBOWIEC

 • KOŚCIÓŁ FIL. p.w. św. Heleny, szach., XVIII.
 • CMENTARZ, nr rej. 620
 • RUINY PAŁACU I PARK dworski, mur., XVII/XVIII, nr rej. 14
 • OFICYNA pałacowa, mur., XVIII/XIX.
 • MŁYN, mur./cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP., cegła/kamień, XIX/XX.
 • BUD.GOSP., mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 14, cegła, 1 ćw. XX
 • DOM Nr 30, mur., 3 ćw. XIX.

KOLNO WAŁECKIE

 • DWÓR, mur., ok.1930.
 • BUD.GOSP., cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP., mur./cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP., cegła/kamień, XIX/XX.
 • DOM Nr 17, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 25, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 27, cegła, ok.1930.
Kościół w Kolnie
Kościół w Kolnie

LASKI WAŁECKIE

 • KOŚCIÓŁ FIL, p.w. MB Szkaplerznej, drewno/szach., XVII/XVIII, nr rej. 345
 • DOM Nr 1, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 2, cegła, ok.1930.
 • DOM Nr 10, cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 10, cegła, 1931.
 • DOM Nr 12, mur., k. XIX.
 • DOM Nr 20, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 21, cegła, 1931.

LIPIE

Kościół w Laskach Wałeckich
Kościół w Laskach Wałeckich
 • DOM Nr 7, mur./drewno, 4 ćw. XIX.
 • BUD.GOSP. Nr 9, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP., kamień/cegła, XIX/XX

    LUBNO

 • KOŚCIÓŁ PAR. p.w. Chrystusa Króla, mur., 2 poł. XIX.
 • PLEBANIA, cegła, l.30-te XX.
 • PAŁAC, mur., 3 ćw. XIX.
 • PARK PAŁACOWY. XIX., nr rej. 560
 • DOM Nr 3, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 13, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 21, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 22, cegła, ok.1930.
 • BUD.GOSP. Nr 28, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 57, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 58, mur., XIX/XX.
 • BUD.GOSP., cegła, ok.1930.

    ŁUGI WAŁECKIE

 • SZKOŁA PODST., mur./cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 7, mur., 1 poł. XIX.
 • DOM Nr 10, mur., 1 poł. XIX.

  NAGÓRZE

 • DOM Nr 1, mur., 1 ćw. XX.
 • PARK dworski, nr rej. 450

    NAKIELNO

Park w m. Nagórze
Park w m. Nagórze
 • KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. Wawrzyńca, mur., 1880.
 • SZKOŁA PODST., cegła, ok. 1930.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • GORZELNIA I SPICHLERZ, mur., pocz. XX, nr rej. A-339
 • PARK dworski, nr rej. 453
 • BUD.GOSP. przy gorzelni, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 6, szach. XIX., nr rej. 493
 • DOM Nr 16, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 21, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 32, cegła, ok.1930.
 • DOM Nr 33, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 36, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 36, cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 40, mur., 1 ćw. XX.
 • CZWORAK, mur., ok. poł. XIX.
 • BUD.GOSP., cegła, ok.1930.

NOWA SZWECJA

Dom w m. Nakielno
Dom w m. Nakielno
 • DOM Nr 1, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 1/2, mur., 4 ćw. XIX.

OSTROWIEC

 • PLEBANIA, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 27, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 33, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 34, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 36, cegła, 1 ćw. XX.

    PLEBANKA

 • BUD.GOSP., cegła/drewno, ok.1930.

    POPOWO

 • DWÓR, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 6b, mur./drewno, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 3, mur., k. XIX.

    PRUSINOWO

 • KOŚCIÓŁ EW., ob. filialny pw. MB Różańcowej, mur., 1865.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP., cegła, k. XIX.
 • BUD GOSP., cegła, k. XIX
 • DOM Nr 1, cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 1, szach., XIX/XX.
 • DOM Nr 2, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 4, cegła, 1 ćw. XX.

PRUSINÓWKO

 • BUD.GOSP., cegła, XIX/XX.
 • PARK dworski nr rej. 551

PRZYBKOWO

 • DOM Nr 14, cegła/kamień, l.30-teXX.

    RÓŻEWO

Kościół w Różewie
Kościół w Różewie
 • KOŚCIÓŁ FIL. p.w. św. Wawrzyńca, mur., 1898.
 • DOM Nr 1b, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 4, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 7, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 46, mur./drewno, XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 48, drewno/szach., XIX/XX.
 • DOM Nr 49, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 90, mur, 1 ćw. XX.
 • KUŹNIA, cegła/drewno, XIX/XX.

RUDKI

 • PARK dworski, nr rej. 562
 • KOŚCIÓŁ p.w. św. Wawrzyńca, mur./drewno, 1 ćw. XX.
 • DZWONNICA, drewno, 2 poł. XIX.
 • SZKOŁA PODST., mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 29, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 39, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 40, mur., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 43, mur, 2 pol. XIX.
 • DOM Nr 45, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 48, mur./cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP Nr 50, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 53, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 54, mur., XIX/XX.
 • BIBLIOTEKA, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 60, cegła/kamień, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 60, cegła/kamień 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 61, cegła/kamień, 1 ćw. XX.
 • DOM GOSP.MIESZK. Nr 62, mur/cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 64, cegła/kamień, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 66, cegła, 1 ćw. XX
 • SKLEP, mur., 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP., cegła/kamień, 1 ćw. XX.

RUTWICA

Kościół w Rutwicy
Kościół w Rutwicy
 • KOŚCIÓŁ FIL i dzwonnica, CMENTARZ przykościelny, p.w. św. Jana Nepomucena, szach., XVII/XVIII, nr rej. 352
 • PARK dworski, nr rej. 455
 • CMENTARZ czynny, nr rej. 618
 • FIGURA PRZYDROŻNA, kamień, XIX
 • STACJA PKP, cegła, ok.1930.
 • STACJA PKP, szach., XIX/XX.
 • SZKOŁA PODST., mur., k. XIX.
 • DOM Nr 5, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 8, kamień/drewno, ok. poł. XIX.
 • DOM Nr 11, szach., k. XIX.
 • DOM Nr 12, cegła, k. XIX.
 • BUD.GOSP. Nr 12, szach., k. XIX.
 • DOM Nr 22, cegła, ok.1930.
 • DOM Nr 29, mur., 1 ćw. XX
 • BUD.GOSP. Nr 38, cegła, k. XIX.

SITOWO

 • PARK dworski, mur., 2 poł. XIX, nr rej. 449
 • BRAMA do pałacu, cegła, 2 poł. XIX.
 • BUD.GOSP., kamień/cegła, 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 5, cegła/mur., 1 ćw. XX.

    SMOLARY

 • KUŹNIA WODNA, mur./drewno, XIX/XX.
Kościół w Strącznie
Kościół w Strącznie

    STRĄCZNO

 • KOŚCIÓŁ FIL. p.w. św. Anny, mur., 1864-68.
 • CMENTARZ, nr rej. 617
 • PARK dworski, nr rej. 471
 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.
 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 9, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 14, cegła, 1 cw. XX.

  SZWECJA

 • KOŚCIÓŁ PAR. pw. św. Jakuba, mur., 1876-77.
 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.
 • GORZELNIA, cegła, k. XIX.
 • DOM Nr 20, mur., 2 poł. XIX.

ul. Główna

 • KAPLICZKA, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 17, mur.. pocz. XIX.
 • DOM Nr 22, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 27, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 32, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 33, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 35, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 39, cegła, 1 ćw. XX.
Kościół w Szwecji
Kościół w Szwecji

ul. Kościelna

 • DOM Nr 2, mur., pocz. XX.
 • DOM Nr 4, mur., pocz. XX.
 • DOM Nr 9, szach., 2 poł. XIX.
 • DOM Nr 13, mur., poł. XIX
 • DOM Nr 18, mur., k. XIX.
 • DOM Nr 20, mur., k. XIX.

ul. Szkolna

 • DOM Nr 6, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 7, mur., poł. XIX.
 • DOM Nr 11, mur., k. XIX.
 • DOM Nr 17, szach., k. XIX.
 • DOM Nr 18, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 20, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 21, Szkoła, mur., 2 poł. XIX.

ul. Nadrzeczna

 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 2, cegła, 1 ćw. XX.
 • BUD.GOSP. Nr 4, cegła, k. XIX.

  ŚWIĘTOSŁAW

 • DOM b. nr, cegła, ok. 1930r.
 • BUD.GOSP. b. nr, kamień/cegła, 1 ćw. XX
Lemieszarnia w m. Wiesiółka
Lemieszarnia w m. Wiesiółka

WIESIÓŁKA

 • PAŁAC, mur., XIX/XX, nr rej. 597
 • PARK DWORSKI, k. XIX, nr rej. 475
 • KUŹNIA (tzw. lemieszarnia), XVIII/XlX, nr rej. 248
 • CMENTARZ, nr rej. 619
 • MŁYN WODNY, mur./szach., p. XX.
 • BUD.GOSP. podworski, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 6, mur./drewno, p.XX.
 • DOM Nr 7, Szkoła, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 8, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 9, cegła, 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 25, mur.. 2 poł. XIX.

WITANKOWO

Kościół w Witankowie (fot. Violetta Malinowska)
Kościół w Witankowie (fot. Violetta Malinowska)
 • KOŚCIÓŁ FIL pw. Najśw. Serca PJ, mur., 1908.
 • OGRODZENIE i brama kościoła, cegła, p. XX.
 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.
 • PARK dworski, mur., XIX/XX, nr rej. 474
 • BUD.GOSP., mur., 4 ćw. XIX.
 • BUD.GOSP., mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 4, cegła, p. XX.
 • DOM Nr 5, mur., 1 ćw. XX.
 • DOM Nr 6, mur., XIX/XX.
 • DOM Nr 20, mur., 3 ćw. XIX.
 • DOM Nr 22, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 23, cegła, 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 34, cegła, 1 cw. XX.
 • DOM Nr 35, cegła, XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 38, szach./drewno, 4 ćw. XIX.
 • BUD.GOSP.MIESZK. Nr 40, cegła, XIX/XX.
 • DOM Nr 41, cegła, 4 ćw.XIX.
 • DOM Nr 43, mur., l.20-30-te XX.
 • DOM Nr 45, mur., 4 ćw.XIX.
 • DOM Nr 48, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 48a, mur., 4 ćw. XIX.
 • DOM Nr 50, mur., 4 ćw. XIX. 335 DOM Nr 51, cegła, 1 ćw. XIX.

    ZDBICE

 • KOŚCIÓŁ pw. Podwyższenia Krzyża Św., mur., 1888.
 • KAPLICZKA, mur., XIX/XX.
 • BUD.GOSP. Nr 5, cegła/drewno, 1 ćw. XX.

    ZAGÓRZE

 • BUD.GOSP., mur., XIX/XX.