ZABYTKI W POWIECIE WAŁECKIM – MIASTO WAŁCZ

 • BANK, ul. Bankowa 3/5, nr rej. 800
 • BUDYNEK (DPS), ul. Orla 35, nr rej. A-178
 • BUDYNEK, ul. Sądowa 1, nr rej. 378
 • CMENTARZ ul. Kujawska 13, 15, nr rej. 622
 • CMENTARZ ul. Zdob. Wału Pom. 58, nr rej. 621
 • CMENTARZ WOJENNY żołnierzy AR i WP, nr rej. 768
 • DOM (ob. muzeum) ul. Pocztowa 14 nr rej. 497,
 • DWORZEC kolejowy, nr rej. A-254
 • KAMIENICA ul. Wojska Polskiego 41, nr rej. A-209
 • KAPLICA ewangelicka (ob. cerkiew praw.) nr rej. 511,
 • KOLEGIUM POJEZUICKIE ul. Kilińszczaków 59, nr rej. 496
 • KOŚCIÓŁ pw. św. Antoniego ul. Sądowa, nr rej. A-263
 • KOŚCIÓŁ pw. św. Krzyża ul. 12-tego Lutego, nr rej. 79
 • KOŚCIÓŁ pw. św. Mikołaja, nr rej. A-262
 • POCZTA ul. Kilińszczaków 30, Pocztowa 2, nr rej. 78
 • RATUSZ, nr rej. 7
 • SPICHLERZ ul. Kilińszczaków 57, nr rej. 496
 • SZKOŁA ul. Kilińszczaków / Szkolna, nr rej. 749
 • SZKOŁA ul. Sądowa 9, nr rej. 783
 • SZPITAL ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54, nr rej. A-223
 • WILLA ul. Dąbrowskiego 18, nr rej. A-218
 • PARK dworski (Chrząstkowo), nr rej. 415