TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W WAŁCZU

Technikum Zawodowe nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu wchodzi w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz, tel. 67 349 41 02, e.mail: pckziuwwalczu@gmail.com, strona internetowa: http://www.pckziuwalcz.pl

Budynek szkoły mieści się w ścisłym centrum Wałcza w sąsiedztwie Przychodni Rejonowej, banków i przystanków autobusowych.

Zdjęcie

Nauka w technikum trwa cztery lata. Od drugiej klasy uczniowie realizują dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym. Tytuł technika (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje się po zdaniu egzaminów potwierdzających kolejne kwalifikacje w zawodzie. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie umożliwia podjęcie studiów. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy. Szkoła posiada własny internat oraz boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem.

Tytuły uzyskane po ukończeniu szkoły:

 • technik pojazdów samochodowych – klasa policyjna,
 • technik mechatronik.

Koła zainteresowań dla uczniów:

 • Szkolne Koło „Mechatronik”,
 • Kółko elektroniczne,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,
 • Szkolne Koło Historii Wojskowości,
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Kółko Fotograficzne „Chwila”,
 • Szkolne Koło Strzeleckie „DYCHA”,
 • Szkolne Koło Przedsiębiorczości,
 • Szkolny zespół wokalno – instrumentalny,
 • Szkolna Grupa Amnesty International nr 77.

Osiągnięcia:

 • IX miejsce w kategorii junior w Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego Poznań 2015,
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym i Plastycznym w Wadowicach,
 • wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie KANGUR MATEMATYCZNY,
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”,
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”,
 • Grand Prix Fundacji Juliana Tuwima i Ireny Tuwim,
 • II miejsce w kategorii uczestników powyżej 16 lat w Ogólnopolskim konkursie popularyzującym twórczość Juliana Tuwima pn. Z LOKOMOTYWĄ W TLE – KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „PARA BUCH…”,
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W harmonii z przyrodą”,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Zachód słońca”,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym,
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie fryzjer”,
 • wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Fantazy”,
 • wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim – „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, niewiedza, lęk przed nieznanym, zrozumienie”,
 • I miejsce w Regionalnym Konkursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego,
 • II miejsce w Rejonowym Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym „Nie bądź obojętny, oddaj krew”,
 • I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Fryzjerskim pod nazwą „Współczesna panna młoda 2015”.