Jesteś tutaj:

Rok: 2022

Więcej o ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pomyślności
oraz spełnienia wszystkich marzeń i życiowych postanowień

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pomyślności
oraz spełnienia wszystkich marzeń i życiowych postanowień
Więcej o SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE „STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO”

21 grudnia w sali narad starostwa odbyło się spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. Podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu, w skład którego wchodzą wszyscy burmistrzowie, starosta i wójt, został starosta Bogdan Wankiewicz, a wiceprezesem burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Aneta Olszacka (przewodnicząca), Elżbieta Warszylewicz (sekretarz) i Maciej Goszczyński.

Zadaniem „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin Powiatu Wałeckiego” będzie aplikowanie o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekty będą realizowane według opracowanej strategii, która jest wynikiem pracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu wałeckiego. Strategia pod nazwą: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” obejmuje dwa obszary działania – Pojezierze Atrakcji i Cyfrowy Powiat.

Czternaście osób pozuje do zdjęcia
Więcej o GALA FINAŁOWA III EDYCJI KONKURSU „SAMORZĄD PROMUJĄCY ZDROWIE”

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Krakowie, odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”. Udział w niej wzięli Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie i Marszałkowie z kilkudziesięciu polskich samorządów. Organizatorem Konkursu był Quality Institute.

W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagradzane są jednostki samorządu terytorialnego, w których podejmowane są nietuzinkowe, oryginalne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, ekologii, turystyki i promocji aktywności fizycznej.

W III edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” Powiat Wałecki otrzymał Certyfikat oraz Godło Jakości „ Samorząd Promujący Zdrowie” w kategorii powiat ziemski. Dodatkowo Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz otrzymał nagrodę specjalną „Laur Nowoczesności”. Wyróżnienie to otrzymują osoby zarządzające jednostkami samorządowym, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane, nowoczesna i innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na rozwój ochrony zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i rekreacji.

Więcej o KONFERENCJA „WAŁCZ MIĘDZYREGIONALNYM CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII”

W dniu 12 grudnia br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się konferencja na temat Zielonych Miast pt.: „Wałcz Międzyregionalnym Centrum Zielonych Technologii”. Powiat Wałecki reprezentował Starosta dr Bogdan Wankiewicz.

Konferencja miała na celu podnieść zaangażowanie podmiotów działających na terenie Wałcza w działalność na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – wodorowej. W tym celu został podpisany list intencyjny zobowiązujący wszystkie strony do podjęcia wzajemnej współpracy służącej wzmocnieniu potencjału w uzyskaniu efektu synergii działań, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii dla tworzenia dobrych warunków życia w miastach dla polepszenia jakości życia ich mieszkańców.

Więcej o PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU „PROFILAKTYKI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO”

9 grudnia w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 – 2022”. Starosta Bogdan Wankiewicz przedstawił prezentację podsumowującą przebieg projektu, o projekcie opowiedziała także Olga Krogulewska, rzecznik szpitala. Starosta wręczył upominki dla osób dzięki którym program mógł być realizowany: przedstawicielom samorządów gminnych, rektorowi Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, przedstawicielom firmy Amgen Biotechnologia, prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawicielowi fundacji „Wygrajmy zdrowie”.

Wymiernym efektem programu było utworzenie w październiku w szpitalu poradni leczenia osteoporozy. To pierwsza tego typu poradnia w województwie zachodniopomorskim.

Więcej o UMOWA NA DOFINANSOWANIE DROGI POWIATOWEJ GOLCE-ZDBICE

6 grudnia w starostwie podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Golce – Zdbice do jeziora Zdbiczno w miejscowości Zdbice. Przebudowa drogi powiatowej do akwenu wodnego jest rodzajem infrastruktury, która będzie wspierać rozwój infrastruktury turystycznej oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji. W miejscu, do którego prowadzi przedmiotowa droga zlokalizowana jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w postaci pomostów do połowu ryb, pomostów rekreacyjnych, boisk, plaży, campingu, miejsca do grillowania oraz Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Zdbicach. Realizacja projektu jest uzupełnieniem przedsięwzięć realizowanych przez gminę Wałcz na terenie rekreacyjnym nad jez. Zdbiczno w Zdbicach, w tym boiska do siatkówki, pola biwakowego, campingu, świetlicy wiejskiej.

Umowę podpisali starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner i członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Więcej o SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE EMERYTÓW I RENCISTÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WAŁCZU

6 grudnia starosta Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie było okazją do wyróżnienia najaktywniejszych działaczy czy osób najdłużej działających w organizacji. Na ręce prezes wałeckiego oddziału ZNP Jadwigi Grzonkowskiej starosta wręczył kosz ze słodkim upominkiem.

Więcej o SPOTKANIE ON-LINE Z PARTNERAMI Z POWIATU UCKEMARK

W dniu 24 listopada 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podsumowano projekty zrealizowane i dofinansowane przez Unię Europejską
w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo pozytywnie przez stronę niemiecką zostało odebrane spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowane przez Powiat Wałecki. Wspólnie chcemy wzmacniać więzi między naszymi powiatami w tym celu zostały omówione zagadnienia, które w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027) chcemy wspólnie zrealizować, są to przede wszystkim:

  • organizacja wspólnych zajęć z języka niemieckiego, polskiego i angielskiego;
  • stworzenie wspólnej infrastruktury z wykorzystaniem istniejącej już w powiecie Wałeckim platformy do szkoleń na odległość – online klasy LMS, platformy edukacyjnej w oparciu o chmurę obliczeniową;
  • szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa;
  • szkoleń z obszaru wybranych ścieżek do szkoleń zawodowych.
herby powiatów: uckemark i wałeckiego, ikony kamery, mikrofonu i słuchawki telefonu
Więcej o PRZERWA W OBSŁUDZE SPRAW PASZPORTOWYCH OD 7 DO 10 LISTOPADA 2022 R.

W związku z wdrażaniem we wszystkich organach paszportowych w kraju i za granicą (ambasady, konsulaty) nowego systemu informatycznego obsługującego te sprawy, od 7 do 10 listopada 2022 r. wystąpią czasowe  ograniczenia w składaniu wniosków o paszporty biometryczne oraz w odbiorze paszportów. W tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe.

Powodem ograniczeń jest konieczność przeniesienia danych do nowego systemu oraz wymiany sprzętu informatycznego: komputerów, czytników linii papilarnych i paneli do składania podpisów.

Obsługa w ZUW w Szczecinie oraz w Delegaturze ZUW w Koszalinie

W Zachodniopomorskim w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i w Delegaturze Urzędu w Koszalinie złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportów będą możliwe do 8 listopada (wtorek) do godz. 14.00.

9 i 10 listopada (środa i czwartek) nie będzie możliwe złożenie wniosku o paszport biometryczny oraz odebranie gotowego paszportu.

Obsługa w Terenowych Punktach Paszportowych

7 listopada (poniedziałek) w Terenowych Punktach Paszportowych: w Gryficach, Szczecinku, Łobzie, Wałczu, Myśliborzu, Świnoujściu  możliwy będzie tylko odbiór paszportów.

8, 9 i 10 listopada Terenowe Punkty Paszportowe nie będą przyjmowały wniosków o paszport, i nie będą wydawały gotowych paszportów.

Wszyscy klienci, którzy mieli rezerwacje internetowe lub telefoniczne na dni, w których złożenie wniosku i odbiór paszportu nie będą możliwe, zostali poinformowani telefonicznie o nowym terminie wizyty w punkcie paszportowym – w dogodnym dla nich terminie.

Prosimy o uwzględnienie powyższego w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie, najpóźniej 8 listopada 2022 r. do godz. 14:00 czasu środkowo-europejskiego lub też po 14 listopada 2022 r.

Wznowienie pełnej obsługi paszportowej nastąpi 14 listopada (w poniedziałek).

Nowy system obsługi wniosków paszportowych uprości procedurę składania wniosku o paszport:

  • nie będzie już konieczności wypełniania papierowych wniosków przez obywatela – wniosek będzie generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu;
  • uruchomione będą dodatkowe usługi dla obywatela, tj. weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze. Uruchomiona zostanie – szczególnie ważna dla wielu osób okazjonalnie korzystających z paszportów, możliwość otrzymywania powiadomienia, np. o zbliżającym się terminie utraty ważności paszportu;
  • będzie istniało więcej dostępnych form, umożliwiających zgłoszenie utraty paszportu – oprócz formy osobistej, można to będzie zrobić samodzielnie, tj. przez e-puap lub e-usługę (dzięki której zgłoszenie będzie automatycznie generowało unieważnienie utraconego paszportu zapobiegając tym samym nieuprawnionemu użyciu).

Do góry