SPOTKANIE ON-LINE Z PARTNERAMI Z POWIATU UCKEMARK

Powiększ obraz

W dniu 24 listopada 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podsumowano projekty zrealizowane i dofinansowane przez Unię Europejską
w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo pozytywnie przez stronę niemiecką zostało odebrane spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowane przez Powiat Wałecki. Wspólnie chcemy wzmacniać więzi między naszymi powiatami w tym celu zostały omówione zagadnienia, które w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027) chcemy wspólnie zrealizować, są to przede wszystkim:

  • organizacja wspólnych zajęć z języka niemieckiego, polskiego i angielskiego;
  • stworzenie wspólnej infrastruktury z wykorzystaniem istniejącej już w powiecie Wałeckim platformy do szkoleń na odległość – online klasy LMS, platformy edukacyjnej w oparciu o chmurę obliczeniową;
  • szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa;
  • szkoleń z obszaru wybranych ścieżek do szkoleń zawodowych.
herby powiatów: uckemark i wałeckiego, ikony kamery, mikrofonu i słuchawki telefonu