Rusza grant w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”

Powiększ obraz

Przedstawiamy zaproszenie do składania pomysłów na innowacje społeczne – ubieganie się o grant, w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Osobą do kontaktu po stronie ROPS jest Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Co oceniamy? - Pomysł na 5!
Znajomość problemu
Użyteczność pomysłu
Innowacyjność rozwiązania
Doświadczenie innowatora/ki
Motywacja