WIDEOKONFERENCJA POWIATU WAŁECKIEGO Z POWIATEM UCEKERMARK

Powiększ obraz

W dniu 16 września 2022 r. w ramach projektu pn.: “Zacieśnianie współpracy naukowej między powiatami partnerskimi Wałeckim i Uckermark w czasach pandemii” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się dwustronne wydarzenie online. Udział w nim wzięli pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty oraz informatycy.

Omówiono m.in.:

  • plan oraz zagadnienia konferencji polsko-niemieckiej mającej się odbyć w październiku 2022 r. w Powiecie Wałeckim;
  • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z zagrożeniami w świecie cyfrowym;
  • wymiana pomysłów oraz informacji na temat kolejnych projektów w nowym okresie finansowania
  • Interreg VIA.