ROZPOCZĘCIE CYFROWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO W WAŁECKICH SZKOŁACH

Powiększ obraz

W dniu 21 września br. w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu odbyło się oficjalne otwarcie programu edukacyjnego „Google for Education” realizowanego wspólnie z firmą Google i GoCloud. Do pilotażowego programu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o technologie oferowane przez firmę Google, zostały wytypowane klasy z „Rolnika” i wałeckich szkół podstawowych nr 1 i nr 4.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali laptopy z systemem Chrom OS czyli tzw. Chrombooki. Urządzenia, które po włączeniu wymagają jedynie zalogowania ze swoim kontem ucznia lub nauczyciela. Narzędzia Google for Education współdziałają ze sobą, zmieniając procesy nauczania i zdobywania wiedzy tak, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. W pierwszym etapie nauczyciele zostaną przeszkoleni z narzędzi Google, by mogli wykorzystać je w procesie edukacji, a w dalszej kolejności wspólnie z uczniami będą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w środowisku chmurowym.

W spotkaniu udział wzięli starosta dr Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner. Powiat Wałecki jest inicjatorem projektu, który wpisuje się w „Strategię Rozwoju Powiatu Wałeckiego.”