Jesteś tutaj:

Tag: Wideokonferencja

Więcej o WIDEOKONFERENCJA POWIATU WAŁECKIEGO Z POWIATEM UCEKERMARK

W dniu 16 września 2022 r. w ramach projektu pn.: “Zacieśnianie współpracy naukowej między powiatami partnerskimi Wałeckim i Uckermark w czasach pandemii” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się dwustronne wydarzenie online. Udział w nim wzięli pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty oraz informatycy.

Omówiono m.in.:

  • plan oraz zagadnienia konferencji polsko-niemieckiej mającej się odbyć w październiku 2022 r. w Powiecie Wałeckim;
  • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z zagrożeniami w świecie cyfrowym;
  • wymiana pomysłów oraz informacji na temat kolejnych projektów w nowym okresie finansowania
  • Interreg VIA.
Więcej o Polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

W dniu 24 marca 2022 r. w ramach projektu pn.: “Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych Powiatu Uckemark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania) odbyła się druga polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

Omówiono m.in.:

  • aktualny stan pandemii COVID-19  wraz ze schematem działań w poszczególnych krajach,
  • obecnie funkcjonujące ograniczenia;
  • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z sytuacjami kryzysowymi.

Po obu stronach granicy pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego wymienili się doświadczeniami w zakresie opieki nad uchodźcami z Ukrainy. 

Baner z logotypami interregu i powiatu wałeckiego.
Zdjęcie ekranu z widoczną prezentacją i okienkami uczestników wideokonferencji.
Więcej o POLSKO-NIEMIECKA WIDEOKONFERENCJA POMIĘDZY POWIATEM WAŁECKIM A POWIATEM UCKERMARK

W dniu 25 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się druga polsko- niemiecka wideokonferencja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w Euroregionie Pomerania).

Celem spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark było podsumowanie działań służb zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy. Szybka identyfikacja zagrożeń, weryfikacja potrzeb i zasobów własnych, dystrybucja środków ochrony osobistej orz środków i sprzętu do dezynfekcji oraz akcje informacyjno-edukacyjne dla ludności stały się w okresie pandemii fundamentalne. Ciekawą okazała się dyskusja porównująca schematy przygotowania miejsc kwarantanny czy tworzenia Punktów Szczepień Powszechnych.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Powiat Wałecki dokonał zakupu środków ochrony osobistej (maski, rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne), środków do dezynfekcji i sprzętu (w tym: defibrylatory, mobilny agregat prądotwórczy, nagrzewnice elektryczne, zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji, namiot pneumatyczny, system do wideokonferencji, krótkofalówki, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny oraz mobilny ekran zewnętrzny LED na wartość projektu: 49.997,23 EUR.  

Więcej o POLSKO – NIEMIECKA WIDEOKONFERENCJA  W RAMACH PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ SŁUŻB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU WAŁECKIEGO I POWIATU UCKERMARK”

W dniu 21 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). Podczas spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark, dokonano podsumowania działań służb zarządzania kryzysowego, które obejmowały m.in. organizację i koordynację funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego. Poruszono także kwestię pozyskanych i rozdystrybuowanych środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, termometrów oraz pulsyksometrów z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, okręgowych komisji wyborczych oraz podmiotów leczniczych z terenu Powiatu Wałeckiego oraz doposażenia służb zarządzania kryzysowego m. in. w mobilny agregat prądotwórczy, nagrzewnice elektryczne, zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji, namiot pneumatyczny, defibrylatory, system do wideokonferencji, krótkofalówki i sprzęt komputerowy.

Łączna wartość projektu wyniosła 49.997,23 EUR.

Logotypy Interreg zawiera flagi Niemiec i Polski spięte gwiazdkami, oraz napis Interreg. Flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone w okręgu na niebieskim tle. Herb Powiatu Wałeckiego, biały orzeł na czerwonym tle, pod nim żółta łódka.
Logotypy Interreg, Unii Europejskiej i Herb Powiatu Wałeckiego

Do góry