Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje

Więcej o PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM AGLOMERACJA    KALISKO-OSTROWSKA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO

W dniach 23-24 lutego w Wałczu gościła delegacja Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Jednym z punktów wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego. Umowę podpisali przedstawiciele stowarzyszeń: Krystian Kinastowski i Krzysztof Nosal oraz Bogdan Wankiewicz i Maciej Żebrowski. Celem porozumienia jest wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami życia społecznego i gospodarczego, dotyczące m.in. podejmowania wspólnych działań społecznych, gospodarczych czy naukowych, współpracy naukowo-badawczej, inicjowania wycieczek integracyjnych dla mieszkańców obu regionów czy wzajemnego popularyzowania regionów w kraju i za granicą, w tym w miastach partnerskich. W czasie wizyty goście zwiedzili również Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, COS OPO na Bukowinie i półwysep w Strącznie.

Przestawia grupę osób
Przedstawia trzy osoby dorosłe
Przedstawia grupę osób
Przedstawia osiem osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia cztery dorosłe osoby
Przedstawia grupę osób
Więcej o TYSIĄCE EURO NA OCHRONĘ PTAKÓW

Ponad 800 tys. euro (ok. 1,5 mln. zł) otrzyma nasz powiat wraz z partnerem – powiatem Uckermark na realizację projektu ” Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania.”

Artykuł z gazety
Więcej o OGÓLNOPOLSKI RANKING POWIATÓW 2023

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2023 prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, w kategorii „powiaty do 60 tys. mieszkańców” Powiat Wałecki znalazł się w gronie laureatów, zajmując 7 miejsce! Powiat Wałecki wyróżniony został również honorowym tytułem „Super Powiat 2023” uzyskanym za największy procentowy udział realizacji kategorii ujętych w rankingu. Wręczenie nagród odbędzie się 13 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu.

Plakat
Więcej o SESJA RADY MŁODZIEŻOWEJ

22 lutego w sali narad Starostwa odbyła się sesja Rady Młodzieżowej przy Staroście Wałeckim. Tematami obrad trwającej ponad trzy godziny sesji były m.in. komunikacja rowerowa, możliwość płatności bezgotówkowej u przewoźników, powołanie rzeczników praw ucznia w szkołach czy zagadnienia z zakresu ekologii i sportu. Gośćmi radnych byli m.in. starosta Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner.

Przedstawia cztery młode osoby
Przedstawia grupę młodych osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób
Więcej o KONKURS ,,KIERUNEK BRUKSELA”

Sekretariat ds. Młodzieży w Szczecinie jest organizatorem konkursu „Kierunek Bruksela” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. 14 lutego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyły się eliminacje konkursowe. Uczniowie rozwiązywali test oraz uczestniczyli w warsztatach „Demokracja w Praktyce”. Bilety na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego wygrali Aleksander Błaszczyk, Mateusz Rejniak i Stanisław Ruciński. Gratulujemy!!

PRZEDSTAWIA GRUPĘ PIĘCIU OSÓB
PRZEDSTAWIA GRUPĘ TRZECH OSÓB
Więcej o INWETYRZACJA MIEJSC LĘGOWYCH PTAKÓW

Od początku roku trwają prace nad realizacją projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. 8 lutego w sali narad starostwa odbyło się zebranie zespołu roboczego w trakcie którego omówiono plany na pierwszy rok realizacji projektu. To m.in. pikniki przyrodnicze, współpraca z nadleśnictwem Wałcz, inwentaryzacja miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, współpraca ze szkołami i pasjonatami przyrody, zakup budek lęgowych. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.

Więcej o WARSZTATY POROZUMIEWANIA SIĘ                 Z DZIECKIEM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałczu zaprasza rodziców na warsztaty z zakresu lepszego porozumiewania się z dzieckiem.

Więcej o TARGI EDUKACYJNE DLA MATURZYSTÓW EDU DAY

Pod patronatem Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza 7 lutego w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu odbyły się Targi Edukacyjne dla Maturzystów Edu Day. Była to druga edycja targów w Wałczu, w trakcie której maturzyści i uczniowie klas młodszych mogli zbadać swoje preferencje zawodowe oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną kilkunastu uczelni i szkół policealnych z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Więcej o UISZCZENIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

‼ KOMUNIKAT ‼

WYDZIAŁ FINANSOWY STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU PRZYPOMINA O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE UISZCZENIA OPŁATY Z TYTUŁU:

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA RACHUNEK BANKOWY

NR 70 1090 1320 0000 0001 4721 7553

KOMUNIKAT
Więcej o PROJEKT PN.: ,,PRATFOLMA EDUKACYJNA WYKORZYSTUJĄCA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCKEMARK I POWIATU WAŁECKIEGO”

W styczniu Powiat Wałecki rozpoczął realizację Projektu pn.: „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckemark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027.

Głównym celem projektu jest budowanie więzi i nawiązywanie relacji pomiędzy dwoma partnerskimi powiatami: Powiatem Uckemark (Niemcy) i Powiatem Wałeckim (Polska). Wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniami poprzez udział we wspólnych zajęciach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii cyfrowych do edukacji to efektywny sposób na budowanie więzi w ramach zbudowanego Partnerstwa. Nowoczesna edukacja daje możliwość integracji międzypokoleniowej i międzynarodowej; to możliwość nawiązania nowych znajomości, utrwalenia kontaktów i początek tworzenia ciekawych koncepcji i realizacji innowacyjnych projektów wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne.

Założenia projektu obejmują utworzenie w ramach partnerstwa nowoczesnych sali szkoleniowych wraz z kontentem edukacyjnym (merytorycznym) do szkoleń językowych, szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także wybranych ścieżek do szkoleń zawodowych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej już infrastruktury w Powiecie Wałeckim tj. platformy do szkoleń na odległość – online klasy LMS, platformy edukacyjnej w oparciu o chmurę obliczeniową.

Grupa ekspertów spotkała się na początku roku, aby wypracować wspólną ścieżkę nauczania wybranych zawodów u obu Partnerów.

Do góry