Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje

Więcej o PODPISANIE UMOWY O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM Z PLANU ROZWOJOWEGO NA UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Dnia 3 czerwca 2024 roku została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Planu Rozwojowego pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemem Edukacji z siedzibą w Warszawie a Powiatem Wałeckim reprezentowanym przez dr Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego i Jana Grudzińskiego – Wicestarostę Wałeckiego na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności – prace budowlane. Kwota wsparcia wynosi 11 714 879,64 zł. Dzięki temu w Wałczu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie prace budowlane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Budowlanych 4.

BCU to inwestycja, polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w Polsce. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży.

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z podmiotem branżowym Polską Izbą Budownictwa w Warszawie.

PLAKAT
PLAKAT
PLAKAT
PLAKAT
Więcej o ZASTRZEŻ PESEL W APLIKACJI MOBYWATEL

Ministerstwo Cyfryzacji informuje: W I kwartale 2024 roku oszuści próbowali wyłudzić kredyty na cudze dane aż 3068 razy.

Od (1 czerwca 2024) w aplikacji mObywatel będą dostępne nowe funkcje Zastrzeż PESEL, które pomogą w zapobieganiu tym oszustwom.

Chrońcie Państwo swoje dane, zastrzegając PESEL – wystarczy kilka kliknięć.

PLAKAT
Więcej o OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Starosty Wałeckiego

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zawiadamiam, iż na wniosek Inwestora: Enea Operator Sp. z o. o. w dniu 29.05.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej oraz kontenera technicznego wraz niezbędną infrastrukturą, w m. Zacisze, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski, obręb 0034 Mirosławiec, działka oznaczona geodezyjnie numerem 409/1.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, pokój nr 109 (tel. 67 250 84 54).

Wałcz, dnia 03.06.2024 r.

Dokument oryginalny z pieczątką i podpisem starosty, tekst w treści artykułu.
Więcej o PODZIĘKOWANIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

27 maja – Dzień Pracownika Samorządowego.

Składamy serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród mieszkańców Powiatu Wałeckiego.

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Niewczas

Więcej o INFORMACJA

W dniu 29 maja 2024 r. (środa) Starostwo Powiatowe w Wałczu czynne jest do godz. 14.30

PLAKAT

Do góry