PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO

Powiększ obraz

W dniach 23-24 lutego w Wałczu gościła delegacja Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Jednym z punktów wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego. Umowę podpisali przedstawiciele stowarzyszeń: Krystian Kinastowski i Krzysztof Nosal oraz Bogdan Wankiewicz i Maciej Żebrowski. Celem porozumienia jest wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami życia społecznego i gospodarczego, dotyczące m.in. podejmowania wspólnych działań społecznych, gospodarczych czy naukowych, współpracy naukowo-badawczej, inicjowania wycieczek integracyjnych dla mieszkańców obu regionów czy wzajemnego popularyzowania regionów w kraju i za granicą, w tym w miastach partnerskich. W czasie wizyty goście zwiedzili również Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, COS OPO na Bukowinie i półwysep w Strącznie.

Przestawia grupę osób
Przedstawia trzy osoby dorosłe
Przedstawia grupę osób
Przedstawia osiem osób
Przedstawia  grupę osób
Przedstawia cztery dorosłe osoby
Przedstawia grupę osób