TYSIĄCE EURO NA OCHRONĘ PTAKÓW

Powiększ obraz

Ponad 800 tys. euro (ok. 1,5 mln. zł) otrzyma nasz powiat wraz z partnerem – powiatem Uckermark na realizację projektu ” Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania.”

Artykuł z gazety