WYDANIE ZEZWOLENIA POWIATOWEMU ZARZĄDOWI DRÓG W WAŁCZU NA WYCINKĘ DRZEW W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ PRZYBKOWO-RÓŻEWO

Powiększ obraz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zezwolenie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wałczu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną oraz w stosunku do prawnie chronionych gatunków grzybów zasiedlających korowinę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Przybkowo-Różewo. Przesłanką do wydania pozwolenia jest powszechne bezpieczeństwo, drzewa te bowiem kolidują z remontem drogi Przybkowo-Różewo. W decyzji stwierdzono, iż ze względu na brak alternatywnych rozwiązań wycinka drzew jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tej drogi. Tym samym wyrażono zgodę na usunięcie 57 drzew. Mimo pozytywnych opinii wójt gminy Wałcz zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – wydania zezwolenia na wycinkę do 30 kwietnia br. W związku z tym inwestycja zostanie zrealizowana bez wycinki drzew.

skan dokumentu
skan dokumentu
skan dokumentu
skan dokumentu
skan dokumentu