Jesteś tutaj:

Kategoria: Wydarzenia

Wydarzenia, eventy, koncerty, dożynki itp.

Więcej o TARGI EDUKACYJNE DLA MATURZYSTÓW EDU DAY

Pod patronatem Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza 7 lutego w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu odbyły się Targi Edukacyjne dla Maturzystów Edu Day. Była to druga edycja targów w Wałczu, w trakcie której maturzyści i uczniowie klas młodszych mogli zbadać swoje preferencje zawodowe oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną kilkunastu uczelni i szkół policealnych z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Więcej o Spotkanie z kulturą

2 września 2023 r. Powiat Wałecki był organizatorem spotkania pn.: „Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie”, które odbyło się w ramach Dożynek Powiatowo-Gminnych.

Na scenie z programem artystycznym zaprezentowały się dzieci i młodzież z Człopy, Wałecki

Chór Akademicki pod kierownictwem Romana Bahrii, chór Cantores z Człopy oraz przedszkolaki z powiatu Uckermark i chór „Horyzont” z niemieckiego Brüssow, którego dyrygentem jest Paweł Kornicz. Powiat Wałecki i Powiat Uckermark przygotowały wspólne stoisko, na którym dostępne były m.in. wyroby rękodzielnicze przygotowane przez polskich i niemieckich twórców, gadżety reklamowe i ulotki obu powiatów.  Zwieńczeniem spotkania były koncerty dla publiczności.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn.: „Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie” z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, który jest dofinansowany w ramach celu szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Całkowity koszt Projektu       29 626,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR       23 700,00 EUR

Więcej o SPOTKANIE NOWOROCZNE BURMISTRZA MIROSŁAWCA

13 stycznia starosta Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym Burmistrza Mirosławca. Były tradycyjne wyróżnienia dla osób i instytucji wspierających rozwój gminy, prezenty od zaproszonych gości, wystawa oraz występ artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i koncert Błażeja Sudnikowicza.

Więcej o KONFERENCJA NAUKOWA „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE=CYFROWA EDUKACJA”

W dniach 18-19 października w Wałczu przebywała delegacja partnerskiego powiatu Uckermark (Niemcy). Pierwszego dnia goście z Niemiec: wicestarosta, pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty, informatycy oraz młodzież uczestniczyli w konferencji naukowej „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowanej w Lokalnym Centrum Nauki w ramach projektu „Spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” dla młodzieży i pracowników samorządowych z Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). W ramach projektu goście zwiedzili Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna „Cegielnia”, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie i most wiszący oraz obejrzeli wałeckie zabytki. Drugiego dnia goście zwiedzali laboratoria i uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. W konferencji i warsztatach udział wzięli również starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, sekretarz Zbigniew Wolny, zaproszeni burmistrzowie, naczelnicy wydziałów starostwa, dyrektorzy szkół i uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

Wartość projektu – 11 597,33 euro; dofinansowanie z EFRR – 9 857,73 euro.

Więcej o SPOTKANIE OLIMPIJCZYKÓW W „KAZIKU”

28 września, z inicjatywy Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu odbyło się spotkanie młodzieży z olimpijczykami – zawodniczkami i zawodnikami startującymi w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (1972 r.) i Barcelonie (1992 r.). Olimpijczycy pochodzą i reprezentują województwo zachodniopomorskie. Spotkanie było okazją do wręczenia I i II oraz III kółka olimpijskiego swoim młodym następcom. Goście wspominali starty w Igrzyskach, zachęcali do wytrwałej pracy i pokonywania przeciwności losu, bo droga do sukcesu nie zawsze jest łatwa i pozbawiona przeszkód. Szkoła przygotowała program artystyczny oraz zaprezentowała swój dorobek i wkład w wychowanie olimpijczyków i medalistów olimpijskich. Starostwo na spotkaniu reprezentowała wicestarosta Jolanta Wegner.

Więcej o ROZPOCZĘCIE CYFROWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO W WAŁECKICH SZKOŁACH

W dniu 21 września br. w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu odbyło się oficjalne otwarcie programu edukacyjnego „Google for Education” realizowanego wspólnie z firmą Google i GoCloud. Do pilotażowego programu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o technologie oferowane przez firmę Google, zostały wytypowane klasy z „Rolnika” i wałeckich szkół podstawowych nr 1 i nr 4.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali laptopy z systemem Chrom OS czyli tzw. Chrombooki. Urządzenia, które po włączeniu wymagają jedynie zalogowania ze swoim kontem ucznia lub nauczyciela. Narzędzia Google for Education współdziałają ze sobą, zmieniając procesy nauczania i zdobywania wiedzy tak, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. W pierwszym etapie nauczyciele zostaną przeszkoleni z narzędzi Google, by mogli wykorzystać je w procesie edukacji, a w dalszej kolejności wspólnie z uczniami będą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w środowisku chmurowym.

W spotkaniu udział wzięli starosta dr Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner. Powiat Wałecki jest inicjatorem projektu, który wpisuje się w „Strategię Rozwoju Powiatu Wałeckiego.”

Więcej o ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ POWIATU WAŁECKIEGO Z POWIATEM UCKEMARK

28 czerwca w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark. Umowę podpisano w ramach projektu „Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w euroregionie Pomerania). Współpraca będzie rozwijała się w dziedzinach tj. działalność oświatowa i naukowa, wymiana młodzieży, działalność organizacji pozarządowych czy współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Po części oficjalnej goście z Niemiec zwiedzali Lokalne Centrum Nauki; wzięli również udział w otwarciu warsztatów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Wartość projektu : 2.569,12 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 2.183,75 EUR

Więcej o PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z POWIATEM UCKERMARK

Niezmiernie miło jest poinformować, że w dniu 22 listopada br. w Gryfinie został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark. Ta wspólna inicjatywa ma na celu intensyfikację działań w obszarze transgranicznej współpracy w szczególności w zakresie:

 • działalności oświatowej i naukowej,
 • wymiany młodzieży – działalność organizacji młodzieżowych i szkół,
 • kultury, sportu i turystyki,
 • działalności organizacji pozarządowych,
 • współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu wspierających ich rozwój,
  w szczególności małych i średnich firm,
 • wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych programów dotyczących współpracy transgranicznej,
 • wymiany doświadczeń z zakresu pozostałych zadań administracji samorządowej.
Trzy osoby na zdjęciu podpisują dokumenty.
Cztery osoby na zdjęciu. Kobieta i mężczyzna podają sobie ręce na powitanie.
Listy intencyjne

Więcej o IV EDYCJA „ŚWIĘTO ZIÓŁ” W SIEDMIU OGRODACH

IV EDYCJA „ŚWIĘTA ZIÓŁ” W SIEDMIU OGRODACH

15 sierpnia 2021 g.11:00-22.00

 • Koncerty i zabawa
 • Kiermasz produktów regionalnych
 • Warsztaty rękodzieła
 • Wykłady o ziołach
 • Pokazy rycerskie i słowiańskie
 • Gry i zabawy dla dzieci
 • Konkursy z nagrodami

Wstęp wolny!

Do góry