PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z POWIATEM UCKERMARK

Powiększ obrazListy intencyjne

Niezmiernie miło jest poinformować, że w dniu 22 listopada br. w Gryfinie został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark. Ta wspólna inicjatywa ma na celu intensyfikację działań w obszarze transgranicznej współpracy w szczególności w zakresie:

  • działalności oświatowej i naukowej,
  • wymiany młodzieży – działalność organizacji młodzieżowych i szkół,
  • kultury, sportu i turystyki,
  • działalności organizacji pozarządowych,
  • współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu wspierających ich rozwój,
    w szczególności małych i średnich firm,
  • wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych programów dotyczących współpracy transgranicznej,
  • wymiany doświadczeń z zakresu pozostałych zadań administracji samorządowej.
Trzy osoby na zdjęciu podpisują dokumenty.
Cztery osoby na zdjęciu. Kobieta i mężczyzna podają sobie ręce na powitanie.
Listy intencyjne