14 LIPCA W SALI NARAD PODPISANO TRZY UMOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU.

Powiększ obraz

14 lipca w sali narad Starostwa w obecności członka zarządu województwa zachodniopomorskiego Stanisława Wziątką podpisano trzy umowy na dofinansowanie zadań i projektów realizowanych na terenie powiatu. Proboszcz parafii w Rudkach ks. Edward Strojek podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 70 000 zł remontu kościoła filialnego w Golcach, natomiast starosta Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner podpisali umowy na modernizację sali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wałczu (30 000 zł) oraz na dofinasowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 179 do skrzyżowania na Skrzatusz w miejscowości Różewo (wysokość dofinansowania 2 521 296 zł). Dofinansowanie stanowi 63,63 % inwestycji. Przyznane środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, a wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi został złożony 4 stycznia 2023 roku.