Jesteś tutaj:

Tag: Współpraca polsko-niemiecka

Więcej o ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ POWIATU WAŁECKIEGO Z POWIATEM UCKEMARK

28 czerwca w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark. Umowę podpisano w ramach projektu „Zacieśnienie współpracy międzynarodowej poprzez podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w euroregionie Pomerania). Współpraca będzie rozwijała się w dziedzinach tj. działalność oświatowa i naukowa, wymiana młodzieży, działalność organizacji pozarządowych czy współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Po części oficjalnej goście z Niemiec zwiedzali Lokalne Centrum Nauki; wzięli również udział w otwarciu warsztatów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Wartość projektu : 2.569,12 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 2.183,75 EUR

Więcej o POLSKO – NIEMIECKA WIDEOKONFERENCJA  W RAMACH PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ SŁUŻB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU WAŁECKIEGO I POWIATU UCKERMARK”

W dniu 21 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). Podczas spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark, dokonano podsumowania działań służb zarządzania kryzysowego, które obejmowały m.in. organizację i koordynację funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego. Poruszono także kwestię pozyskanych i rozdystrybuowanych środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, termometrów oraz pulsyksometrów z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, okręgowych komisji wyborczych oraz podmiotów leczniczych z terenu Powiatu Wałeckiego oraz doposażenia służb zarządzania kryzysowego m. in. w mobilny agregat prądotwórczy, nagrzewnice elektryczne, zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji, namiot pneumatyczny, defibrylatory, system do wideokonferencji, krótkofalówki i sprzęt komputerowy.

Łączna wartość projektu wyniosła 49.997,23 EUR.

Logotypy Interreg zawiera flagi Niemiec i Polski spięte gwiazdkami, oraz napis Interreg. Flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone w okręgu na niebieskim tle. Herb Powiatu Wałeckiego, biały orzeł na czerwonym tle, pod nim żółta łódka.
Logotypy Interreg, Unii Europejskiej i Herb Powiatu Wałeckiego

Do góry