ODBYŁ SIĘ KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE NA OBSZARZE PARTNERSTWA DRAWY Z LIDEREM”

Powiększ obraz

Na konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsce na obszarze Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim organizowany przez powiat wałecki wpłynęło łącznie 45 zdjęć wykonanych przez 17 osób. Konkurs zorganizowano w ramach projektu pn.: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, który jest dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Promowanie Obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR).

Zdjęcia na konkurs nadesłali Aleksandra Mosiejczuk, Dominika Klimończyk, Eliza Huber, Justyna Kotolińska, Justyna Miazga, Kacper Przygoda, Kamil Kwaśniewski, Karina Kotolińska, Magdalena Korzeniowska, Marcin Undro, Marlena Swatek, Monika Świerad, Monika Wysakowska, Monika Zawada, Paulina Trzebiatowska, Sławomir Matuszczyk, Wojciech Świerad. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i prezentujemy pozostałe nadesłane zdjęcia.